GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg in enkele woorden

1.Wie zijn wij?

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vijf grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

2.Wat doen wij?

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

  • onderzoek,innovatie en technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van kmo’s
  • patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Onze nieuwsberichten

Een info delen?

De oproep tot microprojecten is nu gelanceerd !

Gepubliceerd op 21/12/2016

HET STARTSEIN VOOR DE MICROPROJECTEN VAN INTERREG FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN!

Op 16 december 2016 kwamen op de Transfo-site in Zwevegem meer dan 250 personen bijeen ter gelegenheid van het jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door het Interreg-Programma France-Wallonie-Vlaanderen. Het werd een bruisende namiddag met diverse sprekers. Het hoofddoel ervan was om de eerste projectoproep voor de microprojecten van Interreg V officieel in te luiden.