GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg in enkele woorden

1.Wie zijn wij?

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

2.Wat doen wij?

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

  • onderzoek,innovatie en technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van kmo’s
  • patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Onze nieuwsberichten

Een info delen?

4e oproep microprojecten: infosessie

Gepubliceerd op 06/09/2018

In het kader van de 4e indieningsdatum voor de microprojecten, dat vastgelegd is op donderdag 28 februari 2019, organiseert het Technisch Team INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen / Steunpunt Vlaanderen voor de Vlaamse projectpartners een infosessie op donderdag 22 november 2018 van 10.00u tot 12.30u in de Raadzaal van het Provinciehuis Boeverbos.

De uitnodiging met concrete dagorde & inschrijvingsformulier volgen later via deze website maar noteer alvast deze datum in uw agenda !