GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg in enkele woorden

1.Wie zijn wij?

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

2.Wat doen wij?

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

  • onderzoek,innovatie en technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van kmo’s
  • patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Onze nieuwsberichten

Een info delen?

Openbare raadpleging door de Europese Unie

Gepubliceerd op 12/08/2020

 

Openbare raadpleging door de Europese Unie om de obstakels in de grensregio’s te overwinnen.

 

Welke moeilijkheden ondervinden de Europese burgers in de grensregio’s? Welke belemmeringen staan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de grensregio's in de weg? Welke oplossingen kunnen hiervoor worden geboden? De Europese Commissie vraagt uw mening.

Daarom lanceert het Directoraat-generaal voor regionaal en stedelijk beleid een openbare raadpleging om de opinie van het publiek over de obstakels aan de grenzen te peilen.