GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg in enkele woorden

1.Wie zijn wij?

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

2.Wat doen wij?

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

  • onderzoek,innovatie en technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van kmo’s
  • patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Onze nieuwsberichten

Een info delen?

Vandaag, 15 juni, is het de 14e keer dat de internationale dag tegen ouderenmishandeling plaatsvindt !

Gepubliceerd op 15/06/2019

Vandaag, 15 juni, is het de 14e keer dat de internationale dag tegen ouderenmishandeling plaatsvindt. Ouderenmishandeling is een toenemend verschijnsel in onze vergrijzende westerse samenlevingen, want ouderen zijn vaak afhankelijk en erg kwetsbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat 5% van de 65-plussers en 15% van de 75-plussers slachtoffer zijn van ouderenmishandeling, wat neerkomt op meer dan 30.000 senioren in Wallonië alleen al.