GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

15 november: wereldrecyclagedag

vrijdag, 15 november, 2019

Afval scheiden is na stemmen de belangrijkste daad van goed burgerschap!

 

Wereldrecyclagedag is een initiatief van het International Bureau of Recycling (BIR) en heeft tot doel burgers, deskundigen en professionals uit de sector te verenigen rond een uiterst belangrijke boodschap: het afval van vandaag is de grondstof van morgen. "Na water, lucht, aardgas, olie, kolen en mineralen zijn materialen uit recyclage de zevende belangrijkste grondstof", zegt Arnaud Brunet, algemeen directeur van het BIR.

In 2008 hadden de lidstaten van de Europese Unie zich tot doel gesteld om tegen 2020 de helft van alle huishoudelijk afval te recycleren. Door materialen op een meer circulaire manier te gebruiken, wordt de exploitatie van nieuwe natuurlijke hulpbronnen minder belangrijk, is er minder energie nodig, worden minder broeikasgassen uitgestoten en wordt het gemakkelijker een economische sector te ontwikkelen via de verkoop van gerecycleerde producten.

 

Waar staan we vandaag?

Toen de richtlijn in 2008 werd uitgevaardigd, recycleerde de Europese Unie slechts 36% van haar huishoudelijk afval. In 2017 was dit percentage gestegen tot 46,4% en is het doel dus naderbij gekomen!

Duitsland is een pionier op dit gebied, met 67,6% gerecycleerd huishoudelijk afval, gevolgd door Slovenië (57,8%) en Oostenrijk (57,7%). België en Frankrijk volgen op de voet met respectievelijk 53,7% en 42,9%.

 

Onder de vele grensoverschrijdende projecten die door het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen gefinancierd worden, is een aantal gericht op de recyclage van bedrijfsafval, bijvoorbeeld:

 

  • RE C² :

RE C² of "recycling en hergebruik in korte ketens" is een project dat Belgische en Franse KMO's ondersteunt bij het hergebruik en de recyclage van hun afval. Het doel van RE C² is om korte ketens te ontwikkelen dankzij de economische ontwikkeling van de grensoverschrijdende gebieden, om de lokale grondstoffen en knowhow te valoriseren en om de hoeveelheden niet-teruggewonnen afval te verminderen.

Stoffen of producten worden bijvoorbeeld een afvalstof wanneer een bedrijf ze niet meer gebruikt. Ze kunnen echter een grondstof worden voor andere bedrijven en op die manier nieuwe meerwaarde en/of besparingen op de verwerkingskosten opleveren. De circulaire economie komt hier om de hoek kijken.

Daarnaast heeft RE C² een mappingtool ontwikkeld die tot doel heeft het zoeken naar oplossingen voor afvalterugwinning te vergemakkelijken voor bedrijven die niet altijd gemakkelijk toegang hebben tot deze informatie, omdat ze versnipperd is, online of in brochures. De informatie die met de tool te vinden is, bestaat uit de naam van de instellingen, het soort afval dat ze kunnen verwerken, de manier waarop het gevaloriseerd wordt en contactgegevens.

 

Om meer te weten te komen over dit project, klik hier.

 

 

  • RECY-COMPOSITE :

RECY-COMPOSITE of "recyclage van composietmaterialen" is een grensoverschrijdend onderzoeksproject waarbij de partners zich tot doel hebben gesteld de uitdaging van het recycleren van composietmaterialen aan te gaan. De productie van die materialen in Europa wordt op 2,8 miljoen ton geraamd, namelijk in de sectoren vervoer, sport, windenergie en luchtvaart. Het project wil deze uitdaging op drie manieren oppakken:

- Mechanische recyclage;

- Thermochemische recyclage (solvolyse, pyrolyse);

- Energieterugwinning (in laatste instantie).

Het onderzoek zal gericht zijn op zowel afval uit de productie van thermohardende composieten als op composietmaterialen aan het einde van hun levenscyclus.

Maak hier kennis met het project.

 

 

Het is duidelijk: recycleren is voor onze planeet van het grootste belang.

Sorteren en recycleren kan iedereen... Het grootste probleem is het industriële afval. Het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen draagt met zijn projecten bij tot een tweede leven voor industrieel afval!

Dus, iedereen aan de sorteerzakken!