GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

18 december: internationale migrantendag

woensdag, 18 december, 2019

“Migratie is gunstig voor economische groei, dynamische samenlevingen en tolerantie. Het biedt een kans aan miljoenen mensen die op zoek zijn naar een beter leven en komt ten goede aan zowel de gemeenschap van herkomst als aan die van het land van bestemming” - Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN

Op 4 december 2000 heeft de VN (de Verenigde Naties) de Internationale Migrantendag in het leven geroepen, die nu altijd op 18 december wordt gevierd. Deze dag herdenkt ook de goedkeuring, op 18 december 1990, van het Internationaal Verdrag ter bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun gezinsleden.

De Internationale Migrantendag is een gelegenheid voor de lidstaten van de VN om de vooroordelen over migranten weg te nemen en de publieke opinie te sensibiliseren voor wat ze bijdragen aan hun gastland.

Onder de vele grensoverschrijdende projecten die door het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen worden gefinancierd, zetten sommige zich in voor de maatschappelijke integratie van vluchtelingen en hun toegang tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld:

AB Réfugiés Emploi

Met dit Frans-Belgische project wil AB Réfugiés Emploi tegen 2021 ten minste 230 vluchtelingen ondersteunen om snel een vaste baan te vinden, een essentieel punt voor maatschappelijke integratie. Dit project is gericht op vluchtelingen in de werkende leeftijd die op zoek zijn naar een baan, maar ook op adviseurs, coaches en ondernemers in de grensoverschrijdende regio.

Het project wil daartoe de volgende diensten aanbieden:

  • Aan de vluchtelingen, een betere ondersteuning:

In Wallonië wil de Forem een specifiek opleidings- en acculturatieprogramma op de werkvloer uittesten om zo de toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen voor een twintigtal vluchtelingen per jaar.

In Frankrijk heeft de Mission Locale du Douaisis zich tot doel gesteld om 50 jongeren (tussen 16 en 25 jaar) een goed onderbouwde begeleiding te bieden tijdens hun zoektocht naar werk.

In West-Vlaanderen experimenteert de VDAB met een opleiding waarbij vluchtelingen gedurende maximaal zes maanden een beroepsopleiding op de werkvloer volgen, in een bedrijf op maat en onder toezicht van een professionele coach.

Voor of tijdens de beroepsopleiding kan ook een taalopleiding worden overwogen.

  • Aan de adviseurs:

De hulpverleners worden op de hoogte gebracht van de aanbiedingen die ze aan vluchtelingen kunnen doen. Daarnaast zullen de Franse, Waalse en Vlaamse adviseurs hun ervaringen kunnen uitwisselen via het grensoverschrijdende netwerk dat in het kader van het project is opgezet.

  • Aan de bedrijven: 

Het AB project Réfugiés Emploi heeft als doel in te spelen op de grote vraag van bedrijven naar geschoolde arbeidskrachten. Op deze manier kunnen bedrijven sneller en gemakkelijker vluchtelingen in dienst nemen als deze laatsten de juiste adviezen en ondersteuning krijgen.

Om de infographics van het project (opnieuw) te bekijken, klik hier.

 

AB Réfugiés-Social

Het doel van het grensoverschrijdende project AB Réfugiés-Social is om een succesvolle integratie mogelijk te maken voor vluchtelingen, door Frans-Belgische mobiele teams in te zetten die als missie hebben om zo nauw mogelijk samen te werken met de nieuwkomers.

Bij dit systeem, IntergraPsy genaamd, zijn voor een deel maatschappelijk werkers, therapeuten en bemiddelaars-tolken betrokken, in samenwerking met "Integratieambassadeurs.

Deze ambassadeurs zijn mensen die een aantal jaren geleden in Frankrijk of België zijn aangekomen en die zich na een succesvol integratieproces permanent in deze gebieden hebben gevestigd. Ze spelen om verschillende redenen een essentiële rol in het mobiele team van IntergraPsy: ze spreken minder gangbare talen; ze hebben dezelfde migratie-ervaring meegemaakt en kunnen dus ondersteuning bieden als “peers”; ze dienen als voorbeeld voor de nieuwkomers, voor wie het dan gemakkelijker is om zichzelf te "projecteren" in hun migratieprogramma, enz.

IntergraPsy is bedoeld voor statutaire vluchtelingen, asielzoekers onder voorwaarden, individuele, niet-begeleide minderjarigen en professionals en vrijwilligers op het gebied van gezondheids- en sociale ondersteuning. Het heeft als missie snel te reageren in geval van psychosociaal lijden (hoofdpijn, verslavingen, angst, enz.), lijden in verband met het migratieproces en/of de integratie in het gastland.

Maak hier kennis met het project.

 

Confucius zei het al: “In hun natuur zijn alle mensen gelijk, het leven maakt ze verschillend.”

Deze zin is een goede samenvatting van de problematische situatie van vluchtelingen die dromen van een beter leven in het Westen. Uit enquêtes blijkt dat veel gemeentebesturen vrezen dat ze de kosten van hun opvang zullen moeten dragen. Dankzij projecten zoals AB Réfugiés-Emploi, dat zich inzet voor de integratie en de beroepsautonomie van vluchtelingen, of AB Réfugiés-Social, dat op hun welzijn is gericht, probeert Europa geleidelijk aan het evenwicht te herstellen tussen deze biologisch gelijkaardige maar toch zo verschillende levens bij aankomst.

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling