GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

2018: Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

maandag, 22 januari, 2018

Op 7 en 8 december vond in Milaan de lanceringsceremonie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 (European Year of Cultural Heritage) plaats. Een jaar lang zal de diversiteit van het Europese culturele erfgoed in heel de Europese Unie (EU) gevierd worden.

De doelstelling van dit initiatief is de bevolking aan te moedigen om het culturele erfgoed van Europa te ontdekken en haar verbondenheid in een gemeenschappelijke Europese ruimte te versterken. Het culturele erfgoed heeft een universele waarde voor ons als individuen, gemeenschappen en samenlevingen. Het is belangrijk dat we het in stand houden en doorgeven aan de volgende generaties. De slogan van dit initiatief ‘Ons erfgoed: waar verleden en toekomst samenkomen’ weerspiegelt deze wens goed.

Dit jaar zal de gelegenheid bieden om onder andere meer zichtbaarheid te geven aan de Interreg-projecten die erin geslaagd zijn het culturele erfgoed van de grensoverschrijdende regio’s in de kijker te zetten door met vernieuwende middelen de cultuur aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor het publiek.

Zo werden drie projecten die medegefinancierd worden door het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen geselecteerd en kregen ze het label ‘Europees Jaar van het Culturele Erfgoed 2018’. Deze drie projecten, die een antwoord bieden op pijler 3 van het programma ‘Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van de grensoverschrijdende hulpbronnen’, dragen bij tot een van de gemeenschappelijke doelstellingen van het Europese jaar, namelijk economische ontwikkeling. Een trots voor het programma!

Het project ‘Ardenne Cyclo: toeristische fietsroutes in de grensoverschrijdende Ardennen’ wil twee elkaar aanvullende fietsroutes in de grensoverschrijdende regio opzetten door losse trajecten met elkaar te verbinden en gevaarlijke stukken te schrappen. Gelanceerd op 1 januari van dit jaar is het project gericht op de ontwikkeling van twee nieuwe grensoverschrijdende fietsroutes, namelijk: een lus van 170 km die  Langs de Maas met de fiets verbindt met la Voie Verte Trans-Ardennes, evenals een route van 110 km die de EV5 verbindt met Langs de Maas met de fiets.

Bestemming Terrils.eu: of hoe een verstandige en duurzame toeristische ontwikkeling van de slakkenbergen en daarmee gelijkgestelden bevorderen’ is een project met een looptijd van 4 jaar dat werd opgestart in oktober 2017. De bedoeling is om bepaalde industriële sites van het Frans-Waalse mijnbekken toegankelijk te maken voor het publiek. De slakkenbergen werden immers niet gebouwd voor dergelijke activiteiten. Dit grensoverschrijdende project heeft dus als doel bij de toeristische ontwikkeling van dit territorium geen afbreuk te doen aan de integriteit en het erfgoedkarakter van de sites.   

De actoren van de Leievallei hebben willen van het territorium een ecotoeristische grensoverschrijdende bestemming bij uitstek te maken. Het project ‘Golden Leie Lys: blik op de gouden rivier!’ dat in juli 2017 gelanceerd werd, zal de ontwikkeling mogelijk maken van nieuwe en door het publiek niet gekende diensten en producten rond riviertoerisme door de inrichting van als prioritair geïdentificeerde sites.

Dankzij het label ‘Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed’ zullen deze projecten heel het jaar door onder de aandacht gebracht worden en zo meer zichtbaarheid krijgen!

Voor meer informatie over het EYCH 2018: http://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_nl

Volg het initiatief op de sociale netwerken #EuropeForCulture