GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

29 oktober: wereldberoertedag

dinsdag, 29 oktober, 2019

29 oktober: wereldberoertedag

 

Vandaag 29 oktober is het Wereldberoertedag: een goede gelegenheid om kennis te maken met het grensoverschrijdend project NanoCardio, dat werkt rond de preventie van beroertes.

Maar eerst even terug naar school, voor een les biologie…

 

Wat is een beroerte?

Een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA) is een aandoening die het gevolg is van de afsluiting van een slagader in de hersenen door een bloedstolsel, wat een ischemisch CVA genoemd wordt (85% van de gevallen), of van het barsten van een bloedvat, wat een hemorragisch CVA genoemd wordt (15% van de gevallen).

Wat is atherosclerose?

Hart- en vaatziekten worden veroorzaakt door de opeenhoping van vetten (cholesterol) op de wanden van de slagaders. Die vetafzettingen worden atheroomplaques genoemd. Wanneer de wanden van de slagaders verharden, wordt dit atherosclerose genoemd.

 

 

Wist je dat hart- en vaatincidenten de belangrijkste doodsoorzaak zijn in de wereld? De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft de volgende, schokkende cijfers gepubliceerd:

  • Het aantal sterfgevallen dat toegeschreven wordt aan hart- en vaatziekten wordt op 17,7 miljoen geraamd, ofwel 31% van de totale sterfte in de wereld.
  • Meer dan driekwart van de sterfgevallen die verband houden met hart- en vaatziekten vinden plaats in landen met lage of middelgrote inkomens.
  • Van de 17 miljoen sterfgevallen vóór het zeventigste levensjaar die verband houden met niet-overdraagbare ziekten, komt 82% voor in landen met lage of middelgrote inkomens en 37% ervan wordt toegeschreven aan hart- en vaatziekten.

 

 

 

In het kader van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen werkt het project NanoCardio, dat het resultaat is van een Frans-Belgische samenwerking, aan de preventie van deze hart- en vaatincidenten die verband houden met ziekten van de kransslagaders. Hoe doet het dit? Door atherosclerotische plaques vroegtijdig op te sporen en te onderzoeken via MRI en optische beeldvorming. Onderzoek via angiografie is op dit moment immers niet zonder risico voor de patiënten, omdat dit de invasieve plaatsing van katheters en het gebruik van jodium vereist.

Dit schitterende Interreg-project combineert de knowhow en kennis van de Universiteit van Mons (UMons), de Universiteit Gent (UGent) en de Universiteit van Reims (URCA) met die van ziekenhuizen en onderzoeks- en ontwikkelingsbureaus in Frankrijk en België.

NanoCardio gaat nu zijn 3e levensjaar in en blijft zich verder ontwikkelen in de wetenschappelijke gemeenschap. De onderzoekers van het project hebben op verschillende nationale en internationale wetenschappelijke symposia de recentste vorderingen van het project bekendgemaakt. Bovendien zijn er bij het grote publiek diverse bewustmakingsacties uitgevoerd, zoals deelname aan de RegioStars, het presenteren van workshops tijdens het evenement “Printemps des Sciences” van de UMONS en deelname aan de campagne Missing Type, een initiatief van het Rode Kruis van België.

Hier kun je meer te weten komen over het project.

 

 

Zoals je ziet, is de preventie van hart- en vaatincidenten van groot belang voor de volksgezondheid. Het hoofddoel van deze dag is dan ook om zo veel mogelijk mensen te waarschuwen voor de symptomen en hen op die manier ertoe aan te sporen om snel te reageren, zodat het risico op blijvende schade of zelfs op overlijden zo veel mogelijk beperkt wordt.

 

Bij een CVA is in de eerste paar uur na het begin van de eerste verschijnselen dringende behandeling noodzakelijk om onomkeerbare schade te vermijden. De eerste reflex moet zijn om het alarmnummer te bellen. Een CVA is een race tegen de tijd waarin elke minuut telt!