GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

30 jaar grensoverschrijdende samenwerking, dat vraagt om een feestje!

donderdag, 24 oktober, 2019

Op 21 oktober vierde het Département du Nord in de velodroom van Roubaix, samen met de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen, dertig jaar grensoverschrijdende samenwerking.

Deze drie entiteiten werken namelijk al sinds 1989 nauw samen. In de prachtige locatie van de overdekte velodroom van Roubaix keken de vertegenwoordigers van de drie regio’s naar de voorbije dertig jaar. Toch stonden ze niet alleen stil bij het feestelijke aspect, ze keken ook naar de uitdagingen die nog in het verschiet liggen. De voorbije 30 jaar zagen namelijk tal van grensoverschrijdende projecten rond jongeren, gezondheidzorg, cultuur, toerisme en onderwijs het licht en zorgden ze voor de nodige contacten en partnerschappen.

Karl-Heinz LAMBERTZ drong aan op het belang om deze grensoverschrijdende samenwerking te behouden, die een proeftuin blijkt voor het Europa van de burgers.

« De Europese grenzen dragen nog steeds de sporen van oorlogen uit het verleden. Dankzij het cohesiebeleid vormen de grensstreken vandaag de hoekstenen van de Europese integratie. We moeten onze grensoverschrijdende samenwerking dan ook blijven versterken. » (Karl-Heinz LAMBERTZ – Voorzitter van het Europese Comité van de Regio’s)

Tijdens de debatten werd de kostbaarheid en de opportuniteit van de grensoverschrijdende samenwerking belicht, alsook het concept van de “grens”. Het publiek werd verwend met enkele uiterst inspirerende sprekers die keken naar de grensoverschrijdende samenwerking en de uitwerking ervan in de praktijk, zoals de Voorzitter van het Comité van de Regio’s, Karl-Heinz Lambertz ; de Algemeen directeur van de Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), Jean Peyrony; en Professor Fabienne Leloup van UCLouvain-FUCAM. Daarnaast werden verschillende projecten binnen Interreg France-Wallonie-Vlaanderen in de schijnwerpers geplaatst. Ze dragen namelijk onmiskenbaar bij tot de uitbouw van de intense samenwerking tussen het Département du Nord, de Provincie Henegouwen en de Provincie West-Vlaanderen.

Zo kwam het project ALARM ter sprake dat dankzij deze 30-jarige samenwerking tot stand kwam. Het project wordt geleid door het SDIS du Nord, o.l.v. de Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord. Tommy Leclercq, gouverneur van de Provincie Henegouwen, herinnerde eraan dat sinds 2016 maar liefst 26 partners samen streven naar een betere samenwerking tussen de Belgische en Franse civiele veiligheidsdiensten. Naast de 2 provincies is ook de Provincie Luxemburg erbij betrokken, alsook de brandweerdiensten uit Aisne, het SDIS des Ardennes, zeven Belgische hulpverleningszones en de Métropole Européenne de Lille. Meer info : www.interreg-alarm.eu

Het evenement toonde duidelijk aan welke versterkende, doeltreffende rol gespeeld wordt door de Interreg-bijdrage, de Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS) en de stakeholders bij de uitwerking van de burgergerichte grensoverschrijdende projecten. En de ambitie om deze verrijkende samenwerking in de toekomst verder te zetten is duidelijk aanwezig, want de institutionele partners ondertekenden de nodige aanhangsels bij de samenwerkingsovereenkomsten voor een verderzetting in de komende jaren.