GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

39 microprojecten ontvankelijk verklaard in het kader van de derde oproep!

vrijdag, 4 mei, 2018

Op 27 april werden 42 microprojecten ingediend bij het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.

39 van deze microprojecten zullen in de loop van de maand juni geëvalueerd worden zodat er beslist kan worden of ze aanvaard worden en zo eventueel de 19 andere microprojecten vervoegen van het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen die al lopende zijn voor een EFRO-budget (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelign) van € 546.129!

Bij deze 3e oproep voor microprojecten vindt men:

  • 28 microprojecten in pijler 3beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van de grensoverschrijdende hulpbronnen’ voor een geraamd EFRO-budget van € 867.270;
  • 11 microprojecten in pijler 4 ‘bevorderen van de cohesie en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s’ voor een geraamd EFRO-budget van € 318.500.

Ter herinnering: deze microprojecten die maximaal 18 maanden lopen en die voor 100% door het EFRO gefinancierd worden, moeten door minstens één projectpartner aan elke zijde van de Frans-Belgische grens gedragen worden en kunnen een budget van maximaal € 30.000 ontvangen.  

De bedoeling van deze microprojecten is om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen in de thema’s milieu en sociale cohesie, zijnde pijlers 3 en 4 van het programma. Deze microprojecten hebben tot doel de samenwerking te bevorderen tussen projectpartners uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen rond diverse gebieden die de burgers na aan het hart liggen, zoals natuur, erfgoed, natuurlijke hulpbronnen, gezondheid, sociale diensten, opleiding en werkgelegenheid.

Succes!