GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

3D4Med

Kerngegevens

Projectleider

Université de Mons
Place du Parc 20
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Jean-Marie RAQUEZ

Begindatum

01-04-2019

Einddatum

31-03-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 935 735,48 €

3D4Med

Patiënt-specifieke 3D-geprinte polymeerimplantaten met vormgevingsgeheugen Acronyme : 3D4Med

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


De algemene doelstelling van het project 3D4MED is de ontwikkeling van innovatieve 3D-matrixen voor weefselmanipulatie, om weefsels of organen met verminderde functie te reconstrueren, regenereren of vervangen. Deze matrixen zijn een groeidrager, ontwikkeld op basis van biocompatibele polymeren met vormgeheugeneigenschappen. De originaliteit van dit project ligt enerzijds in de formulering van nieuwe biocompatibele polymeren en anderzijds in de ontwikkeling van gebruiksklare implantaten met ingewikkelde architecturen en geïndividualiseerd volgens een procedé van additieve fabricage. Deze implantaten zijn gemaakt van functionele en biocompatibele GMP-polymeren met vormgeheugen, die het mechanische trauma na implantatie reduceren en celkolonisatie en weefselintegratie bevorderen. Het project staat voor meerdere uitdagingen. Ten eerste is er een wetenschappelijke en technische uitdaging voor de realisatie van een innovatief product. De tweede omvat de rijping van het weefselmanipulatieproduct, van het ontwerp tot de realisatie van een operationeel prototype dat in preoperatieve toestand gevalideerd is, een belangrijke stap in de valorisatie van het product bij de ondernemingen. Deze uitdagingen worden aangegaan door een consortium dat verschillende, complementaire expertises uit de grenszone bundelt.

Rapporteringsdatum 22-07-2021

De verschillende ingevoerde strategieën worden verder ontwikkeld tussen de partners. 1- De studie van materialen vervaardigd door UMONS met verschillende formuleringen om neutrale, kationische en anionische matrices te verkrijgen om deze materialen met piëzo-elektrische eigenschappen (actuator) te gebruiken voor 3D-printen kan worden geanalyseerd en begint interesse te tonen voor biomedische toepassingen. Toekomstige tests zouden deze actuatorstrategie moeten kunnen bevestigen. 2- De tweede strategie is de synthese van polyesters door UGent en URCA voor de aanmaak van poreuze steunstructuren bij de regeneratie van botweefsel (hard weefsel). Deze stalen werden met succes voorbereid door de UGent en geanalyseerd door URCA. 3- De derde strategie werd ontwikkeld door UGent en KU Leuven en bestaat uit de synthese van gelatinederivaten voor de regeneratie van spierweefsel (zacht weefsel). Dit onderzoek wordt nog geanalyseerd. 4- Aan de andere kant werken UMONS, IMT, ARMINES en URCA samen aan twee verschillende projecten, namelijk "3D-printen voor geleide botregeneratie" en "3D-printen van vormgeheugenstructuren voor sinuslift". Sommige van deze stalen zijn of zullen worden verstrekt aan alle wetenschappelijke partners (URCA, IMT, ARMINES) voor een diepgaande studie van de biologische eigenschappen of verwerking door 3D-printen. Dit aspect van het project blijft zich ontwikkelen in nauwe samenwerking met de verschillende partners. Tegelijkertijd focussen UMONS en Eurosanté op de nieuwsbrieven en de waarderingscommissie met deelname van BioWin en FlandersBio, om een ​​effectieve waarderingsstrategie te ontwikkelen.