GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

4e oproep microprojecten

maandag, 2 juli, 2018

Het programma lanceert zijn vierde oproep voor microprojecten. De microprojecten zijn een uitstekende manier voor kleine projectpartners van de zone Interreg France-Wallonie-Vlaanderen om  grensoverschrijdend samen te werken. Deze microprojecten duren maximaal 18 maanden en worden voor 100% door het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) gefinancierd. Ze moeten door minstens één projectpartner aan weerszijde van de grens gedragen worden. De geselecteerde microprojecten kunnen een maximale subsidie van €30.000 ontvangen.

In de handleiding voor projectpartners vindt u meer informatie over de indieningsmodaliteiten, beoordelingscriteria en uitleg over de subsidiabele uitgaven.

De uiterlijke datum voor indiening van een microproject in de beheersapplicatie is vastgelegd op 28 februari 2019 ‘s middags.