GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

4e oproep microprojecten: infosessie

donderdag, 6 september, 2018

In het kader van de 4e indieningsdatum voor de microprojecten, dat vastgelegd is op donderdag 28 februari 2019, organiseert het Technisch Team INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen / Steunpunt Vlaanderen voor de Vlaamse projectpartners een infosessie op donderdag 22 november 2018 van 10.00u tot 12.30u in de Raadzaal van het Provinciehuis Boeverbos.

De uitnodiging met concrete dagorde & inschrijvingsformulier volgen later via deze website maar noteer alvast deze datum in uw agenda !

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid (vzw, school, gemeente, provincie, stad …) kan een microproject indienen. Europa financiert 100% van de uitgaven tot € 30.000 maximum.

Meer info? Neem contact op met het Interreg-secretariaat van het Vlaamse Steunpunt in het Provinciehuis Boeverbos: 050 40 34 19 of interreg.nf@west-vlaanderen.be.