GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

9 mei 2020 : platina jubileum voor de Europese Unie !

vrijdag, 8 mei, 2020

Rome werd niet gebouwd op één dag en de Europese Unie ook niet, maar als we één belangrijke datum moeten onthouden, dan is het wel 9 mei 1950. 70 jaar geleden besloten verschillende politieke zwaargewichten, waaronder de Franse minister Robert Schuman, om de Franse en Duitse productie van kolen en staal gezamenlijk te beheren. Een eerste aanzet richting economische en politieke samenwerking na twee wereldoorlogen met het oog op een gezamenlijke regio waar ruimte is voor gesprekken en vrede zoals we die vandaag de dag kennen.

Na 70 jaar zijn de economische of sociale verschillen voor de Europese burgers sterk verminderd, iets waar samenwerkingsprogramma’s zoals Interreg ongetwijfeld hun steentje toe bijgedragen hebben.

Op 9 mei moeten we dus vooral het bestaan van Europa vieren!
 

Eendracht maakt macht – ondersteuning en projecten

In 2020 maakt de huidige crisissituatie ons duidelijk dat samenwerking meer dan ooit nodig is. Om samen het hoofd te kunnen bieden aan de pandemie en de ongemakken die het met zich meebrengt, besloot de Europese Commissie in de strijd tegen het Coronavirus om 37 miljard euro van het cohesiebeleid te besteden aan gezondheidszorg, bedrijven en mensen in moeilijkheden.

Ook op lokaal vlak is er volop beweging. Zo zal ons Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen een reeks specifieke acties ondersteunen om de gezondheidscrisis te beheersen: de Frans-Belgische grensregio's zullen samenwerken om de bescherming, ondersteuning en verzorging bij ouderen, kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen snel aan te passen

Deze acties zullen worden uitgevoerd door de projectpartners: het Waalse agentschap AViQ, de regionale gezondheidsagentschappen van Hauts-de-France en Grand Est, de Provincie West-Vlaanderen.

Op die manier kan de communicatie tussen de bewoners van een woonzorgcentrum en hun familie gemakkelijker verlopen; worden de woonzorgcentra uitgerust met de nodige beschermingsmaterialen en krijgen kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen toegang tot didactisch materiaal.

 

Kortom, allemaal uiterst lovenswaardige initiatieven die aantonen dat de Europese Unie net heel zinvol is.

We kunnen nu de verjaardag van dit verenigde Europa jammer genoeg niet samen vieren, maar de verschillende onlineconcerten, televisiedebatten en talrijke digitale evenementen zullen deze leemte zeker opvullen!