GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

9 oktober: Wereldgehandicaptendag

woensdag, 9 oktober, 2019

Vandaag, 9 oktober, is het Wereldgehandicaptendag. Wist je dat? De EU telt momenteel 80 miljoen mensen met een beperking op een bevolking van 510 miljoen mensen, een cijfer dat naar verwachting zal stijgen tot 120 miljoen in 2020.

In onze samenleving ziet het er voor mensen met een beperking nog altijd niet rooskleurig uit, en op veel gebieden, zoals de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en van openbare plaatsen, is nog verbetering noodzakelijk. Deze dag is een gelegenheid om enkele projecten van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen te presenteren die zich dagelijks inzetten voor mensen met een beperking.

Maar laten we het eerst even over deze dag hebben! Hoe is die tot stand gekomen? Wereldgehandicaptendag is niet de verdienste van slechts één organisatie, maar van een groot aantal initiatiefnemers: de Verenigde Naties, UNESCO en alle organisaties die eraan gerelateerd zijn, de Europese Unie. De dag heeft tot doel mensen met een beperking in de hele wereld te helpen door in hun basis- en specifieke behoeften te voorzien, hun levensomstandigheden te verbeteren en hun integratie in de samenleving te bevorderen. Daarnaast is er nog 3 december, die ook de ‘Internationale dag voor mensen met een beperking’ genoemd.

Van de vele projecten die door het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen gefinancierd worden, zijn er een aantal, uiteraard voortvloeiend uit de Frans-Belgische samenwerking, die zich inzetten voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld:

RESALIANCE 

RESALIANCE bestaat uit het opzetten van een innovatief systeem om mensen met autisme, hun familie en hun omgeving te voorzien van passende instrumenten en methoden om hun levenskwaliteit te verbeteren. Dit project is opgebouwd rond drie pijlers:

  • Begeleiding van deze mensen en van hun mantelzorgers;
  • Opleiding voor en informatie aan professionals en familieleden;
  • Opzetten van een ‘autismotheek’, waar alle nieuwe methodes en technologieën te vinden zijn die van nut kunnen zijn voor mensen met autisme

Wil je meer te weten komen over dit project? Klik dan hier 

 

I SAID

Het project I SAID heeft tot doel de gezondheid, inclusie en zelfbeschikking van mensen met een verstandelijke beperking op grensoverschrijdend niveau te bevorderen, door actie te ondernemen zowel op het niveau van de professionals als op het niveau van de mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. Het implementeert een proces dat georganiseerd is rond drie krachtlijnen die nauw met elkaar verbonden zijn:

  • Participatief onderzoek;
  • Het uitvoeren van inclusieve acties zoals het organiseren van gemeenschappen;
  • Opleiding.

 Om dit project te leren kennen, klik hier.

A/P RESEAU-SERVICE

Voor ouderen is het niet altijd gemakkelijk om met het verlies aan zelfredzaamheid om te gaan. Vaak zijn familieleden de belangrijkste ondersteuners van ouderen en vervullen ze de rol van mantelzorgers. Maar ze krijgen daarbij vaak weinig erkenning en weinig hulp. Het project Bijstand aan mantelzorgers voor aan zelfstandigheidsverlies lijdende ouderen (A-P / Réseau Service) wil de psychosociale en professionele competenties vergroten van professionals die mantelzorgers thuis ondersteunen, en geïndividualiseerde begeleidingsdiensten ter beschikking stellen via speciaal daartoe opgeleide psychologen.

Om meer te weten te komen over het project, klik hier.

Zowel in Frankrijk, België en Europa is, het is van essentieel belang om mensen met een beperking niet aan de kant te laten staan. Laten we vandaag, 9 oktober, Wereldgehandicaptendag, ons samen inzetten om hun levenskwaliteit en de diensten die hun worden aangeboden, te verbeteren.

Alle projecten van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen zijn te vinden op deze pagina.