GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

2e oproep tot projectconcepten open tot 1 september

woensdag, 2 maart, 2016

De tweede oproep tot projectconcepten en portefeuilles van projectconcepten is uitgesteld: de indieningstermijn wordt verlengd tot donderdag 1e september 2016 om 12u ‘s middags.

We wijzen erop dat een project door minstens twee partners aan weerskanten van de grens gedragen moet worden en dat het een sterke grensoverschrijdende meerwaarde moet hebben. Het moet ook in overeenstemming zijn met de strategie 2014-2020 die voor Interreg V werd opgezet en die omschreven wordt in het samenwerkingsprogramma. Het project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De steun bedraagt 50% van het budget voor klassieke projecten en 55% van het budget voor projectenportefeuilles.

Interesse? Alle nuttige informatie is te vinden in de handleiding van de projectpartners.  

Om toegang te krijgen tot de beheerapplicatie van het programma en een projectconcept in te kunnen dienen in de applicatie, volgt u deze link. Als u al een gebruikersnaam hebt en al een projectconcept ingediend hebt, hoeft u geen nieuwe gebruikersnaam aan te vragen.

De beslissingen over de projectconcepten van de tweede oproep zullen in principe eind 2016 genomen worden.