GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

AB Réfugiés

Kerngegevens

Projectleider

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66
8200 Brugge
BELGIE

Contactpersoon

Heidi Hanssens

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 672 930,11 €

Website:

https://www.ab-refugies.eu/

AB Réfugiés

Begeleiding van vluchtelingen naar de arbeidsmarkt

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Actieve inclusie, mede met het oog op bevordering van gelijke kansen en actieve participatie, en het verbeteren van de inzetbaarheid


Het project AB Réfugiés streeft ernaar dat de actoren van de arbeidsmarkt van de drie regio’s (Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) acties ondernemen ten behoeve van het doelpubliek van erkende vluchtelingen. Het zet in op intensieve trajectbegeleiding. De jonge werkzoekende vluchtelingen worden geholpen bij hun beroepsoriëntering en worden in contact gebracht met potentiële werkgevers. Het project zet ook in op opleiding door de organisatie van leren op de werkplek, aangepast aan het doelpubliek, onder begeleiding van een coach. Deze coach ondersteunt de vluchtelingen met betrekking tot taal, attitude, socioculturele verschillen, ... Voor werkzoekenden van wie de (technische) taalkennis nog onvoldoende is, voorziet partner CCG/EPS extra taalopleiding via groepslessen Frans/Nederlands. Naast het creëren van mogelijkheden voor werkplekleren voorziet het project bovendien de ontwikkeling van een digitaal beeldwoordenboek als app voor de smartphone. Dit beeldwoordenboek bevat sectorspecifieke woordenschat via een combinatie van beeld, geschreven taal en uitspraak, en dit minstens in het Frans, Nederlands, Engels, Arabisch, Dari en Pashtu. De app is erop gericht de communicatie op de werkvloer tussen werkgever en anderstalige werknemer, of tussen werknemers onderling, te verbeteren.

Rapporteringsdatum 30-11-2021

Het project ging van start op 1/1/2018. Het persbericht voor de lancering werd uitgestuurd op 5/3/2018 en verscheen in verschillende kranten. De projectwebsite, www.ab-refugies.eu, staat live. Er zijn actua te lezen en getuigenissen van vluchtelingen die werden begeleid. Om het project beknopt te presenteren is er bovendien een pitch opgesteld. Het project kreeg eveneens media-aandacht toen de pers het begeleidingstraject van twee vluchtelingen belichtte: op 5/3/2019 tijdens een persconferentie in Douai en begin mei 2019 in een reportage op Focus WTV naar aanleiding van de Week van Europa. In april 2019 benoemde het Interregprogramma dit project tot project van de maand, waardoor het extra in de kijker kwam te staan. De bedoeling van MLD was in te staan voor de intensieve begeleiding van 50 jongeren (-26 jaar) in hun zoektocht naar werk. Tot nu toe heeft MLD 228 dossiers van jongeren in haar portefeuille, die in verschillende stadia zitten van het traject. MLD heeft ook een netwerk van partners opgezet die de vluchtelingen kunnen ondersteunen op verschillende aspecten van het traject. EE biedt ook een intensief begeleidingstraject aan aan jongeren onder de 26 jaar. In de regio is een netwerk van partners opgezet die met dezelfde doelgroep werken. Een informatiedocument met als titel 'het recht om een buitenlander in dienst te nemen' werd opgesteld voor werkgevers. Sinds begin 2019 zijn 317 vluchtelingen ingeschreven in het begeleidingstraject van AB Réfugiés-Emploi, 69zijn er aan de slag. In Wallonië wenst de Forem jaarlijks zo’n twintig vluchtelingen te laten doorstromen naar werk, via een bijzonder opleidingstraject op de werkvloer dat wordt aangeboden door de vluchtelingenbegeleiders. Daarnaast zijn er begeleiders van bedrijven die zich als ambassadeur inzetten om ondernemers hiervoor te sensibiliseren. Het idee is om de werkwijze die in het kader van dit project werd getest en op punt werd gesteld op duurzame en structurele wijze te verspreiden. Sinds de start van het project zijn 71 vluchtelingen ingeschreven in een dergelijk begeleidingstraject, 42 zijn aan de slag. In West-Vlaanderen wordt gewerkt met een traject waarbij vluchtelingen 6 maanden lang een beroepsopleiding volgen in een maatwerkbedrijf (MWB), in zeldzame gevallen binnen een bedrijf in de 'normale' economie. De drie maanden durende follow-up wanneer zij een baan hebben gevonden is essentieel om de moeilijkheden zeer snel op te vangen. Sinds de start van het project hebben zich 104 vluchtelingen bij het programma aangesloten, waarvan 63 % aan de slag zijn. Taalopleiding maakt deel uit van het traject. Voor het Vlaamse en het Franse deelgebied wordt beroep gedaan op het bestaande structurele aanbod. In Wallonië worden ook specifiek modules uitgewerkt.: FLE "veiligheid op het werk" en "communicatie in bedrijven en de arbeidsmarkt in België", 39 cursisten namen deel aan een van deze modules. Er werd een experimenteel programma 'heftruckchauffeur' opgezet waaraan 14 vluchtelingen deelnamen. Een tweede piloot opleidingsprogramma werd uitgewerkt voor ‘huishoudhulp’ maar is niet kunnen doorgaan vanwege COVID-19. Deze opleidingen worden benaderd vanuit twee aspecten, die van de vakkennis en de kennis van de taal. Steeds met het oog op het bevorderen van de communicatie op de werkvloer, heeft de Provincie een digitaal beeldwoordenboek in de vorm van een app (FACT: first aid communication tool) ontwikkeld. Deze vertaalt woordenschat, in geschreven en gesproken taal en in beeld, van/naar Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Dari en Pashtu, Roemeens en Pools. Naast basiswoordenschat, werden ook gekozen voor de groene sector en de metaalindustrie. De app is op de Appstore en in Google Play. FACT werd gelanceerd op 16 juni 2020 via de verspreiding van een persbericht omdat het niet mogelijk was een persconferentie te organiseren ten gevolge van de risico's in verband met COVID-19. Niettegenstaande heeft de lancering een goede persaandacht gekregen: een reportage op Focus WTV, op de lokale radio en het werd breed gedeeld op sociale media. Hiervoor is een korte promotiefilm gemaakt op basis van de eveneens ontwikkelde instructievideo. Een flyer werd gedrukt. Het project focust niet alleen op vluchtelingen, er is ook ondersteuning voorzien voor de vele trajectbegeleiders, instructeurs, bemiddelaars… die dagelijks met vluchtelingen aan de slag gaan. Een grensoverschrijdend lerend netwerk moet professionals uit de drie deelgebieden met elkaar in contact brengen en kennis- en ervaringsuitwisseling mogelijk maken. 3 seminaries vonden plaats met elk een dertigtal deelnemers. Het 1se had als thema de begeleiding van vluchtelingen. De plenaire sessie werd gevolgd door rondetafelgesprekken over de experimenten (obstakels en hefbomen in de begeleiding van vluchtelingen, in het zoeken van een stage/baan, in het betrekken van werkgevers) en over de nuttige tools. Het tweede seminarie in mei 2019 spitste zich toe op de tools en experimenten. Elke evaluatie, suggestie en bemerking dient als basis om de denk- en werkpistes te sturen voor het volgende seminarie. Het derde seminarie van december 2019 begon met succesverhalen van de 3 zijden, een presentatie van de functie van "Integratie-ambassadeur" (AB Réfugiés-Social) en workshops over de identificatie en validatie van competenties (Wallonië en Vlaanderen) en over de identificatie en de wens om te werken in de voedingsindustrie via het interactieve bezoek van het "Joblabo" (Grenzeloos Competent), over de presentatie van tools (escape game, spelletjes, taaltoepassingen ...) en discussie. Er was ook een seminar uitsluitend voor de partners (10 deelnemers uit 9 verschillende organisaties) met als thema de organisatie van multi-partner task forces rond de begeleiding van vluchtelingen. Het doel van het seminar was het uitwisselen van ervaringen met de oprichting van taskforces om de opvang en ondersteuning van migranten in een bepaald gebied beter te coördineren. Kennis delen over de coördinatie van de actoren, de uitvoering, de toegevoegde waarde, het functioneren met het idee te leren van best practices in de drie regio’s. Het Rode Kruis (Frankrijk), de MLD (Frankrijk) en de Provincie West-Vlaanderen (Vlaanderen) deelden hun project. Elke evaluatie, inclusief suggesties en opmerkingen, biedt een basis voor reflectie en ideeën voor de opzet van het volgende seminar. Het juridisch onder naar de grensoverschrijdende tewerkstellings- en opleidingsmogelijkheden voor Franse en Belgische vluchtelingen en de voorwaarden die daaraan zijn verbonden, is uitgevoerd, inclusief het stappenplan voor de drie regio's. De lay-out van de studie moet nog gemaakt worden. Om het stappenplan toegankelijk en visueel aantrekkelijk voor te stellen, worden digitale en gedrukte communicatie tools ontwikkel.