GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ADAGIO

Kerngegevens

Projectleider

Institut Polytechnique UniLaSalle
Rue Pierre Waguet
BP 30313 19
60026 Beauvais
FRANCE

Contactpersoon

Nicolas BARBEZIER

Begindatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
943 735,49 €

ADAGIO

Voorstel voor innovatieve voedingsoplossingen (calciumbutyraat + ellagitanninen + vezel) om de gezondheid en het spijsverteringscomfort in mongastrische dieren en mens te verbeteren.

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


In het hele bekken Hauts-de-France-Wallonië-Vlaanderen zijn de landbouw- en de agrovoedingsactiviteiten sterk vertegenwoordigd. De laatste jaren komen de ontwikkeling en de duurzaamheid van de vleessector echter in het gedrang. Een van de meest beperkende maatregelen komt voort uit het verbod op het gebruik van antibiotica en groeibevorderaars in de kwekerijen. Bovendien zoeken de consumenten vooral naar kwaliteitsproducten (organoleptische en nutritioneel, maar ook vrij van residuen), zonder evenwel bereid te zijn hiervoor een hogere prijs te betalen. Om te proberen te antwoorden op deze dubbele beperking, stelt het project ADAGIO voor een nutritionele oplossing te creëren en de impact ervan te bewijzen die het mogelijk maakt de implementatie van darmmechanismen te bevorderen die leiden tot een gezonde spijsvertering bij gebruiksdieren. Het eerste doel is deze oplossing voor diervoeders ter beschikking te stellen, maar ook de mogelijkheid te bestuderen dat deze oplossing de basis kan vormen voor voedingssupplementen voor de mens. Het bekken Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen is immers ook een van de regio’s met de hoogste prevalentie van spijsverteringsziekten van Europa.

Rapporteringsdatum 08-04-2021

Tijdens het tweede semester van het project, van juli tot en met december 2020, kon het experimentele deel van het project dat veel hinder ondervonden heeft van de sluiting van de laboratoria gedurende het voorgaande semester, eindelijk gestart worden. Deze vooruitgang is vooral te danken aan de aanwerving van Charline Richard die op 1 juli 2020 gestart is als doctoraatsstudente op het project onder begeleiding van UniLaSalle. In dit stadium hebben de verschillende projectpartners, en in het bijzonder de ondernemingen Sanluc en Algofit, de formule van de nutritionele oplossing vastgelegd rekening houdend met de eigenschappen van de ingrediënten die reeds beschreven zijn in de wetenschappelijke literatuur. Op deze manier kon bij UniLaSalle ook gestart worden met de fysicochemische analyses van om de eigenschappen na te gaan van elke component apart en van het mengsel. Deze analyses zullen het mogelijk maken om de exacte samenstelling van het voedingssupplement vast te leggen. De volgende fase die erin bestaat om de gunstige eigenschappen van het voedingssupplement op celculturen te evalueren, kon eveneens gestart worden in het huidige semester. Eerst werd de wetenschappelijke literatuur geraadpleegd om de exacte experimentele parameters van de in vitro evaluatie te bepalen. Vervolgens werd gestart met het testen van deze parameters in de labo’s van UniLaSalle; De bekomen resultaten zullen gebruikt worden bij de voorbereiding van de volgende stap, nl. de evaluatie van de gunstige eigenschappen van de nutritionele oplossing bij dieren. Alle projectfasen zijn met elkaar verbonden en wordt uitgevoerd na overleg tussen de projectpartners. De voltooiing van elke fase zal worden meegedeeld aan het grote publiek en aan professionals in de betrokken sectoren.