GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ADAGIO

Kerngegevens

Projectleider

Institut Polytechnique UniLaSalle
Rue Pierre Waguet
BP 30313 19
60026 Beauvais
FRANCE

Contactpersoon

Nicolas BARBEZIER

Begindatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
943 735,50 €

ADAGIO

Voorstel voor innovatieve voedingsoplossingen (calciumbutyraat + ellagitanninen + vezel) om de gezondheid en het spijsverteringscomfort in mongastrische dieren en mens te verbeteren.

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


In het hele bekken Hauts-de-France-Wallonië-Vlaanderen zijn de landbouw- en de agrovoedingsactiviteiten sterk vertegenwoordigd. De laatste jaren komen de ontwikkeling en de duurzaamheid van de vleessector echter in het gedrang. Een van de meest beperkende maatregelen komt voort uit het verbod op het gebruik van antibiotica en groeibevorderaars in de kwekerijen. Bovendien zoeken de consumenten vooral naar kwaliteitsproducten (organoleptische en nutritioneel, maar ook vrij van residuen), zonder evenwel bereid te zijn hiervoor een hogere prijs te betalen. Om te proberen te antwoorden op deze dubbele beperking, stelt het project ADAGIO voor een nutritionele oplossing te creëren en de impact ervan te bewijzen die het mogelijk maakt de implementatie van darmmechanismen te bevorderen die leiden tot een gezonde spijsvertering bij gebruiksdieren. Het eerste doel is deze oplossing voor diervoeders ter beschikking te stellen, maar ook de mogelijkheid te bestuderen dat deze oplossing de basis kan vormen voor voedingssupplementen voor de mens. Het bekken Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen is immers ook een van de regio’s met de hoogste prevalentie van spijsverteringsziekten van Europa.

Rapporteringsdatum 14-04-2022

Het ADAGIO project heeft tot doel om een nutritionele oplossing te formuleren bestaande uit verschillende ingrediënten met complementaire heilzame eigenschappen en dat erop gericht is om de gezondheidstoestand van productiedieren te verbeteren door een verhoogde darmgezondheid. Dit project heeft eveneens de ambitie om te evalueren of het bekomen mengsel geschikt is als voedingssupplement voor de mens met hetzelfde doel, nl. het verbeteren van de darmgezondheid. Voorafgaand aan het huidige semester van juli tot december 2021, werd een belangrijk werk gerealiseerd rond de fysicochemische karakterisering van de ingrediënten van de nutritionele oplossing. Een wetenschappelijke presentatie op een congres georganiseerd door de cluster IAR (Industries des Agroressources) in Frankrijk (Journées colorant naturels op 3 en 4 november 2021 in Béthune) zorgde voor valorisatie van de karakterisering van de molecules van de nutritionele oplossing en extra aandacht voor het project. Eveneens werden verschillende zaken voor communicatie naar het grote publiek gemaakt om het project en de eerste resultaten te valoriseren. Deze tools zullen het mogelijk maken om over het project te communiceren tijdens het laatste jaar dat nu begint. Tijdens dit semester werd de karakterisering van de voedingsoplossing voortgezet door te beginnen met het testen van de mogelijke gunstige effecten van deze oplossing op de groei en de algemene gezondheid van biggen. Daartoe werkten de verschillende projectpartners samen onder de coördinatie van de Universiteit Gent, die deze proeven leidde en waarborgde. Concreet werden de proeven uitgevoerd in 2 rondes tijdens de maanden oktober, november en december 2021. De biggen werden gevoederd met één of meerdere ingrediënten van de nutritionele oplossing en hun gezondheidsparameters zullen vergeleken worden met deze van biggen die geen extra component in het voeder gesupplementeerd kregen. Daarnaast werden ook verscheidene stalen van deze dieren verzameld. Deze stalen zullen in het vervolg van het project gebruikt worden om bepaalde biologische parameters in detail te analyseren en in het bijzonder de samenstelling en evolutie van de darmmicrobiota in functie van het verstrekte voeder. In parallel werden ook de analyses in het in vitro celmodel verdergezet. Al deze proeven zullen in perspectief moeten geplaatst worden om de potentiële voordelen van de nutritionele oplossing aan te tonen, de voordelen ervan te begrijpen en de mogelijkheden ervan te overwegen als voedingssupplement voor de mens.