GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ALPO

Kerngegevens

Projectleider

Université de Mons
Place du Parc 20
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Jean-Marie RAQUEZ

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

30-06-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 491 936,92 €

Website:

http://www.alpo-interreg.eu

ALPO

Nieuwe Polymeermaterialen via bouwstenen uit microalgen

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's


Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen raakt meer en meer ingeburgerd in de kunststoffensector, in het bijzonder voor verpakkingsmaterialen en textiel. De laatste trends tonen duidelijk dat de gebruikers van kunststoffen, onder de druk van de wetgeving om de emissie van broeikasgassen te verminderen, nieuwe, biogebaseerde materialen met hoogpresterende eigenschappen ontwikkelen. De ontwikkeling van dergelijke biopolymeren hinkt in Europa en vooral in de grensstreek nog altijd achterop. Dit onderzoeksproject draagt bij aan de regionale economische ontwikkeling door technologische innovatie, met het doel hoogpresterende en competitieve biokunststoffen te ontwikkelen door middel van productiemethoden die zowel uit economisch als uit milieustandpunt duurzaam zijn. Een andere cruciale uitdaging is het vermijden van concurrentie met de voedingsindustrie bij het gebruik van hernieuwbare grondstoffen van plantaardige oorsprong. Het project ALPO wil specifiek nieuwe bouwstenen (monomeren, functionele additieven enz.) en corresponderende biokunststoffen ontwikkelen met gebruik van microalgen, een hernieuwbare, non-food grondstof, via een interdisciplinair academisch en institutioneel partnerschap. De nieuwe soorten biokunststoffen, polyesters en multifunctionele coatings zouden sterke ontwikkelingsperspectieven kunnen hebben voor industriële sectoren die in de grensstreek aanwezig zijn.

 

Rapporteringsdatum 17-07-2020

Het ALPO-project heeft tot doel nieuwe (bio) kunststoffen te ontwerpen met een hoge toegevoegde waarde om (nieuwe) economische activiteiten te versterken en te creëren voor de KMO 's en grote ondernemingen die aanwezig zijn in de grensgebied FWVL. Meer specifiek, zullen nieuwe bouwstenen (monomeren, etc.) en overeenkomstige biokunststoffen worden ontwikkeld uit microalgen, een hernieuwbare en non-food grondstof. Nieuwe kwaliteiten in biokunststoffen, met name polyesters en multifunctionele coatings, kunnen sterke ontwikkelingsvooruitzichten vinden, vooral in sectoren van industriële activiteit van het INTERREG FWVL grondgebied (textiel, automobiel en biomedisch). In samenwerking met de GoToS3-portefeuille en concurrentieclusters (polen IAR, Greenwin, POM, PCG, AQUIMER, Matikem) als geassocieerde partners, beslaat het ALPO-project een multidisciplinair consortium, namelijk de Universiteit van Mons (leider, Wallonië), de universiteit van Lille (Hauts de France), de universiteit van Reims (Grand-Est), ADEPRINA (Grand-Est), de universiteit van Gent (Oost-Vlaanderen) en de Katholieke Universiteit Leuven in Kortrijk (West-Vlaanderen). Het ALPO-project is gestart op 1 oktober 2016 en de eerste vier semesters hebben een bepaalde basis opgezet, zowel technisch (karakterisering van de producten afgeleid van micro-algen biomassa van interesse en kwantificering) als management. Tijdens het vijfde en zesde semester werd de nieuwe communicatiestrategie nagestreefd en gericht op het versterken van het contact met industrie na de workshop van 13 & 14 september 2018. Tijdens semester 7 werd ook een tweede workshop georganiseerd over het bevorderen van onderzoek op ondernemingsniveau. Deze workshop vond plaats op 25 februari 2020 bij KULAK. De organisatie van dit evenement gebeurde gezamenlijk tussen de INTERREG TransUniv-projecten, het SPURT-project en het ALPO-project, gemeenschappelijk voor KULAK. Drie communicatiemiddelen, namelijk een site specifiek voor het ALPO-project (www.alpo-interreg.eu), een ALPO-pagina op de GoToS3-portfolio-site (www.GotoS3.eu) en een Researchgate-pagina (https: // www.researchgate.net/project/New-Materials-Polymers-of-the-Biomass-Microalga-Nieuwe-Polymeermaterialen-via-Bouwstenen-uit-Microalgen-New-Polymeric-Materials-from-microalgal-biomass), werden gebruikt om zoveel mogelijk informatie te verspreiden over de evenementen en over de resultaten van het project. Vier nieuwsbrieven werden op deze 3 sites gepubliceerd en ook per e-mail verspreid naar een lijst van industriële contacten, ontwikkeld dankzij de deelname van regionale clusters (geassocieerde operatoren, namelijk Greenwin, PCG, POM, Matikem, AQUIMER en de IAR-pool) en verschillende partners van ALPO. Verspreiding via interregionale en buiten-regionale conferenties blijft regelmatig plaatsvinden en nieuwe publicaties in internationale tijdschriften worden voorbereid. Het project ALPO, met name Laurent Dewasme en Jean-Marie Raquez, werd ook uitgenodigd op het evenement van de geassocieerde operator Greenwin, de internationale conferentie "Green Chemistry - White Biotechnology - 5th Edition" op 8 en 9 mei 2019. Ten slotte zijn er verschillende activiteiten die worden toegeschreven aan de samenwerking met andere projecten en partners binnen het GoToS3-portfolio, zoals de Design Fiction-workshops (het resultaat van kruisbestuiving tussen ontwerpers, antropologen, economen en futuristen) die worden aangeboden aan projecten in het portfolio deelname in de commissies van projectleiders in 2019, waardoor het mogelijk is om verbindingen tot stand te brengen en de inhoud en voortgang van de verschillende projecten in het portfolio te bespreken (er vindt regelmatig overleg plaats met het BIOCOMPAL-project ) en tot slot de ontwikkeling van nieuwsbrieven verspreid op de portfoliosite www.gotos3.eu. Update per module: Module 1: De voortgangsvergaderindicatoren vorderen regelmatig en op tijd. De Inter-project interacties gaan door dankzij de voorgestelde activiteiten in termen van workshops en training, maar ook dankzij samenwerkingen met andere projecten. Module 2: Communicatie met het industriële netwerk, verliep stroef, maar verbetert dankzij verschillende geïmplementeerde middelen (site, mailing, bewustzijn, ondersteuning, etc.) door de partners maar ook de geassocieerde partners die informatie doorgeven over hun respectieve sites. De partners nemen ook deel aan tal van conferenties en voeren mondelinge- en posterpresentaties uit die het mogelijk maken de resultaten van het project te verspreiden op wetenschappelijke en industriële netwerken. Tenslotte getuigen publicaties in internationale tijdschriften ook van de voortgang van het project. Module 3: Zelfs als het schema achterblijft bij de start van het project vanwege late verplichtingen, verloopt elke activiteit in een goed tempo. In dit stadium maken de technieken voor het karakteriseren van de bijproducten het mogelijk om het begrip van de biologische fenomenen die verband houden met het kweken van microalgen te verbeteren, maar ook om deze voorwaarden aan te passen voor de productie van belangrijke componenten zoals de polysachariden en de lipideverbindingen. De eerste fermentatieresultaten van deze bijproducten verschijnen, wat getuigt van vertraagde vooruitgang maar ook van kwaliteit. Module 4: Ondanks de vertraging loopt deze module ten einde. De nieuwe polymeren voorgesteld in activiteit 4.2 tonen het volledige potentieel van het genereren van toekomstige biobased bioplastics via talloze orale evenementen en publicaties. Polymere verbindingen zouden inderdaad kunnen worden ontwikkeld (verknoopt) op basis van de bisTAD-chemie, van polyester, in het verlengde van de onderzoeken die bij activiteit 4.1 zijn uitgevoerd. Monomeren die aan deze studies zijn gekoppeld, worden op dit moment ook via een synthetische route onder optimalisatie gebruikt om de aan het einde van module 4 verwachte bouwstenen te genereren (activiteit 4.4). Door feedback op deze geoptimaliseerde methode kunnen specifieke structurele eigenschappen aan de polymeren worden opgelegd. Module 5: Dankzij de workshop die werd georganiseerd in samenwerking met de projecten TransUniv en SPURT, werden nieuwe trainingen aangeboden, met als doel onderzoekers van het ALPO-project op te leiden en te informeren over de bevordering van onderzoek naar de ondernemerssector door middel van verschillende sessies waarin sprekers van Flanders Business School, Vinçotte en KULeuven Research and Development worden uitgenodigd over de mogelijkheden van Spin-off projecten . Module 6: De cyclusanalysestudies zijn nu afgerond in semester 6. Het grootste deel van de voorgestelde levenscyclusanalyse bestaat uit de levenscyclusinventaris, het verzamelen van informatie over het proces. Ons model biedt de energiebalans en massa-inputgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de levenscyclusanalyse (inventarisatiefase).