GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Als een persoon betrokken is in verschillende projecten, moet deze telkens een nieuwe login opvragen voor elk project?

Neen, de toegangscodes zijn verbonden aan de persoon en geldig voor alle projecten waarin deze persoon betrokken is. Ze zijn geldig voor de volledige duur van het programma: men vermijdt dus best er nieuwe aan te vragen indien er al een login werd toegekend (bijvoorbeeld bij indiening van een nieuw project)!