GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Alt Ctrl Trans

Kerngegevens

Projectleider

Université de Mons
Place du Parc 20
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Loïc Prince

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 080 476,16 €

Alt Ctrl Trans

ALTernatief voor TRi- en hexavaLent Chroom in de Transport- en Transformatie sector.

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten in openbare onderzoekscentra en kenniscentra, met inbegrip van netwerking


De metallurgische, mechanische en metaalsector van de grenszone heeft machines nodig die voldoen aan steeds hogere eisen en strengere milieureglementeringen. Zeswaardig chroom, een coating die het mogelijk maakt andere coatings te realiseren die bestand zijn tegen corrosie en slijtage, is een van de technologieën die het meest getroffen zijn door deze beperkingen. Wegens zijn toxiciteit is het sinds september 2017 verboden. De alternatieven zijn evenwel niet bevredigend voor de ondernemingen, die dus in moeilijkheden verkeren. Het project Alt Ctrl Trans wil efficiënte alternatieven voor zeswaardig chroom ontwikkelen en zo inspelen op de reële behoeften van de industrie.

Rapporteringsdatum 03-05-2022

Op 26 november 2019 vond een projectlanceringsevenement plaats in Forem-Pigments (Strépy-Bracquegnies, BE) om het project aan de doelgroep voor te stellen. Met betrekking tot de vooruitgang werd eerst door de partners VOM, SIRRIS, Materia Nova, UMONS, CRITT-MDTS een database opgezet met de bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn in het project, om een breed publiek te bereiken voornamelijk binnen het in aanmerking komende gebied. Er is een strategie ontwikkeld van industriële contacten die betrokken zijn bij de Cr VI-kwestie en er is een contactformulier online gezet; op dit moment zijn ongeveer twintig fabrikanten geïnteresseerd in het project. Binnen het projet waren er drie technologische assen gedefinieerd bedoeld om de problemen bij het gebruik van Cr VI op te lossen : As 1 de ontwikkeling van chemische nikkel-boorafzettingen, As 2 ontwikkelen van elektrolytische afzettingen van chroom (driewaardig) of legeringen, As 3 legering afzettingen door overgedragen boogplasma (PTA). Er is een transversaal referentiesubstraat - stalen basis - gedefinieerd. De substraten werden gekarakteriseerd voor en na het aanbrengen van de coatings door ULille en ENSAM. De oppervlaktetopologie lijkt voornamelijk bepaald te worden door die van het substraatoppervlak. Het modelleren van de oppervlaktehardheid is aan de gang. Vooruitgang geboekt voor elk van de assen: As 1 Binnen het UMONS-laboratorium zijn verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd met het oog op de ontwikkeling van een nikkel-boor-coating zonder zware metalen. De procesparameters zijn geoptimaliseerd om afzettingen van aanvaardbare dikte te verkrijgen, om de stabiliteit van het bad te garanderen en om de snelheid van de afzetting te optimaliseren. As 2 Aanvankelijk besloot Materia Nova om chroomafzettingen aan te brengen met behulp van een commercieel hardverchroomproces SAPHIR 40 (Cr6 + basis). Het onderzoek richtte zich vervolgens op het galvaniseren van een binaire nikkelwolfraam (NiW) -legering. Dit type legering bereikt zeer goede mechanische- en corrosiewerende eigenschappen. Bijzondere aandacht wordt momenteel besteed aan de formulering van een ternaire "roestvrij staal" legeringsoplossing. Parallel aan dit werk wordt een oplossing ontwikkeld die de afzetting van binaire FeW-legeringen mogelijk maakt. De formulering van de elektrolyt is verfijnd, evenals de toepassingsomstandigheden waardoor FeW-legeringen met een hoog W-gehalte kunnen worden verkregen. Ten slotte is begonnen met het formuleren van een binaire NiCr-legeringsoplossing. As 3. De activiteit met betrekking tot de PTA-technologie die eigendom is van CRITT-MDTS werd geïnitieerd door haalbaarheidsstudies. Als substraat is gekozen voor een laaggelegeerd staal omdat hierdoor scheuren na afzetting kunnen worden vermeden. De ingebruikname van de plasmatoorts met poederprojectie was het onderwerp van interne training. Aanvankelijk werden de coatingproeven uitgevoerd met een stellietpoeder (op kobaltbasis) goed bekend bij CRITT-MDTS en een chroompoeder dat niet-bolvormige deeltjes bevat, geleverd door een industriële sponsor. Ten slotte zijn we begonnen met de voorbereiding van een galvanisatielijn (samenwerking Pigments Forem - Materia Nova) zodat deze operationeel is voor toekomstige pre-industrialisatietests. Er werd een gebruikerscomissie opgericht, bestaande uit fabrikanten uit de betrokken sector, om de voortgang van de werkzaamheden van het project te volgen. Deze commissie maakt het mogelijk om informatie uit te wisselen en ideeën aan te dragen, om een betere oriëntatie van het werk te bevorderen en zo goed mogelijk aan de verwachtingen van fabrikanten te voldoen. De eerste gebruikerscomissie vond plaats op 4 december 2020 via videoconferentie. Het telde in totaal 28 deelnemers (10 in Frankrijk 13 in zone Wallonië 3 in zone Vlaanderen en 3 buiten zone), waaronder 14 projectleden, en 14 industriële contacten die 7 bedrijven vertegenwoordigen waaronder 2 van Waalse kant, 3 van Franse kant 1 CRA Vlaanderen en 2 buiten zone (NL, Vl). De aanwezige bedrijven toonden interesse om actief deel te nemen aan de rest van het project.