GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

AVENIRS

Kerngegevens

Projectleider

Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts de France
ANGLE RUES ABELARD ET FAUBOURG D'ARRAS, PL ARTISANS .
59000 LILLE
FRANCE

Contactpersoon

Sergine VAUBOURGEIX

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

30-06-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 045 795,74 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://ungraindeplaisir.fr/

AVENIRS

ambachtelijk meesterschap, een (stimu)lans voor slimme en gezonde voeding

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Werk als zelfstandige, ondernemerschap en oprichting van een eigen bedrijf, met inbegrip van innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Rapporteringsdatum 15-12-2020

Welk brood eet u morgen? De Franse en Vlaamse ambachtelijke bakkers-patissiers herbekijken hun aanbod en verzoenen plezier, gezondheid en artisanale vakkennis om in te spelen op de nieuwe verwachtingen van de consument! Om nieuwe producten te vervaardigen met welzijns- en gezondheidsvoordeel moet eerst een onderzoeks- en ontwikkelingsfase worden doorlopen, wat ambachtelijke vaklui, op enkele uitzonderingen na, niet kunnen doen. Dat is de ambitie van het grensoverschrijdende project AVENIRS (Artisanat, Vecteur Européen en Nutrition Intelligente et Responsable pour la Santé – Ambacht, Europese vector van intelligente en voor de gezondheid verantwoorde voeding): Franse en Vlaamse ambachtslui, die zelf met de marktontwikkelingen worden geconfronteerd, helpen om te innoveren. Onder leiding van de Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France en met de steun van Franse en Vlaamse beroepsorganisaties voor bakkers en patissiers, verenigt het project vakkennis, expertise en competentie op drie grote domeinen: 1/ het ambachtelijke vakmanschap van de bakkerij/patisserie: beroepsorganisaties, ambachtslieden en opleiders van bakkers-patissiers van de Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France en van Syntra West 2/ de kennis en wetenschappelijke deugdelijkheid op het vlak van voeding en gezondheid: UniLaSalle, hogeschool gespecialiseerd in levenswetenschappen 3/ de technische expertise van de leveranciers: broodbereiding bij Lesaffre en bakken met aangepaste bakvormen bij SaSa Demarle 4/ de begeleiding en opleiding van de ondernemingen: de Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France, Syntra West en POM WVL West-Vlaanderen Het project AVENIRS heeft tot doel om drie jaar lang – 2018/2019/2020 – 80 ambachtelijke bakkerijen/patisserieën, waarvan 50 in Hauts-de-France en 30 in West-Vlaanderen, te begeleiden bij de vervaardiging en verkoop van gezondheids- en welzijnsproducten. Het productassortiment werd in het eerste semester van 2018 gedefinieerd op basis van de verschillende studies die werden gerealiseerd: een marktstudie van bakkerij- en patisserieproducten met gezondheidsvoordeel in de grenszone en een studie van de doelgroepen – en tot slot kon ook gepeild worden naar de belangstelling van de Vlaamse en Franse ambachtelijke bakkers/patissiers voor dit soort van producten dankzij een enquête via mailing bij 214 onder hen (175 in Hauts-de-France en 39 in Vlaanderen). Dankzij deze enquête konden 25 concepten met economisch potentieel worden geïdentificeerd. Van deze 25 concepten werden er 11 uitgekozen om deel uit te maken van het te ontwikkelen productgamma. Er werden nog eens elf producten gevonden die mogelijk interessant zijn vanwege hun “natuurlijke” en “lokale” dimensie – twee belangrijke tendensen die op de markt werden waargenomen. Deze producten hoeven qua formulering niet vernieuwd te worden, ze kunnen onmiddellijk door de ambachtelijke bakker gerealiseerd worden. Na validatie van het productgamma door de Vlaamse en Franse ambachtelijke bakkers konden vanaf het najaar van 2018 de culinaire innovatiewerken door de Franse partners, van start gaan. De betrokken teams bij UniLaSalle en de CMA HDF werden in het laatste kwartaal van 2018 georganiseerd. Op het einde van het eerste semester van 2019 werd een groot deel van de recepten uitgewerkt. Ze werden herzien door docenten van de CMA HDF, vestiging van Beauvais, die hun vakkennis inzake bakkerij en patisserie ter beschikking hebben gesteld. Deze werkzaamheden werden tijdens grensoverschrijdende productiedagen gedeeld met de docenten van Syntra West en de andere docenten die bij de CMA HDF betrokken zijn (vestiging van Tourcoing). Wat de communicatie betreft, namen 4 Franse en Vlaamse projectpartners deel aan 5 workshops tijdens het eerste kwartaal van 2019, om te werken aan de marketingpositionering van het gamma broden en patisserieproducten met gezondheidsvoordeel, de naam van het merk in het Frans en het Nederlands, de logo’s en de website. Het merk “Un grain de plaisir” werd in mei door de ambachtelijke proefbakkers goedgekeurd, het merk “Da Mag” in juli door de Vlaamse ambachtelijke proefbakkers. Op 11 juni 2019 vergaderde de cel communicatie van het project met de stuurgroep, om alle werkmiddelen die dit semester werden gecreëerd (merkfilosofie, merk, logo), te valideren en van gedachten te wisselen over een eerste versie van de website die vooraf door het agentschap L&P, samen met de CMA HDF en POM WVL, werd ontworpen. De evenementenkalender voor het tweede semester werd gedeeld en er werd een gedetailleerde stand van zaken opgemaakt van het principe voor een debatconferentiedag in de toekomst, o.a. over het verloop daarvan. In het tweede semester van 2019 werden de innovatiewerken van M4, die de Franse teams samen met de Vlaamse partners verrichtten, voortgezet tijdens een derde grensoverschrijdende productiedag (en fotoshoot van de producten en de teams), bij Lesaffre op 12/09/19, en tijdens een dag voor sensorisch onderzoek geleid door UniLaSalle, bij Syntra West op 17/12/19 in Brugge. In dit stadium van het project en nadat Syntra West nogmaals met de Bakmeesters een stand van zaken van het project heeft opgemaakt, lieten de Vlaamse bakkers weten dat ze zelf ook enkele recepten wilden ontwikkelen, om het enthousiasme en de creativiteit van hun vak levendig te houden. Van de drie voorgestelde recepten werd één weerhouden nadat UniLaSalle de samenstelling en gezondheidsvoordelen ervan onder de loep had genomen. Begin september werd het merk “Un grain de plaisir” gedeponeerd bij het INPI, zodat het voor communicatie gebruikt kan worden. Het merk “Da Mag” kon nog niet gedeponeerd worden aangezien de Belgische regelgeving inzake merken verplicht dat tegelijkertijd het gebruiksreglement voor het merk wordt ingediend (in tegenstelling tot de Franse regelgeving, die toelaat dat het gebruiksreglement later wordt ingediend). Aangezien dit document nog niet werd opgesteld, is het raadzaam om niet met het merk “Da Mag” te communiceren zolang het niet gedeponeerd is. De CMA HDF en POM WVL volgden begin september 2019 een eerste opleidingssessie door L&P over de Word Press-content van de website (ungraindeplaisir.fr) en rondden de conceptie van de roll-ups van het project af. Wat de evenementen betreft, en zoals ook te zien is in de planning die tijdens de vergadering van de stuurgroep op 11/06/19 werd besproken, kon het AVENIRS-project in de kijker worden geplaatst in het “Ambachtendorp” door de CMA HDF tijdens de beurs van DOUAI in Frankrijk, op 13/09/19. Verder werd het project gepromoot tijdens een verenigingsevenement door een van de voornaamste doelgroepen van het productgamma, de diabetici, tijdens de Werelddiabetesdag op 14 november in het CHU van Creil. Van de debatconferentiedag, waarover al sinds het begin van het project wordt gesproken, vond een eerste versie plaats aan Franse zijde, op 26 november 2019 op de campus van UniLaSalle in Beauvais, met als thema: “Innovatie in de ambachtelijke voedingsmiddelensector”. De tweede versie vindt in 2020 plaats in Vlaanderen. Deze eerste dag werd bijgewoond door 120 deelnemers en werd gunstig onthaald door het Agence Régionale de l’Innovation des Hauts-de-France; het maakte overigens deel uit van de evenementen i.v.m. de Rencontres régionales de la recherche et de l’innovation (RRI – regionale onderzoeks- en innovatiehappenings). Die dag kon voor de 120 deelnemers het project zichtbaarder gemaakt worden: vertegenwoordigers van de ambachtelijke voedingsmiddelensector, economische actoren van de bakkerij- en patisseriesector, onderzoekswereld i.v.m. gezonde voeding, innovatie-instellingen (innovatieclusters) enz. Syntra West denkt ondertussen ook na over module 6 “Begeleiding en opleiding van bakkerijen en patisseries”, want die taak wordt aan externe dienstverleners toevertrouwd. Daarom werkte Syntra West aan het bestek voor de geplande marktraadplegingen. Het eerste semester 2020 wordt getekend door de gezondheidscrisis, die leidde tot een strenge lockdown van 16/03/20 tot 11/05/20 aan beide zijden van de grens. De activiteiten werden zeer geleidelijk aan hervat en op 15 juni gingen de grenzen weer open. Door deze buitengewone context werden projectfasen waarvoor fysieke vergaderingen en verplaatsingen noodzakelijk waren, geblokkeerd. Anderzijds evolueerden hierdoor ook een aantal aspecten van het project, zoals het idee om voor opleidingen op afstand tutorials voor recepten te creëren. Algemeen genomen konden alle lopende activiteiten van de modules projectbeheer (M1), communicatie (M2) en marketing (M3) vorderen dankzij het telewerk van de medewerkers en de vergaderingen in videoconferentie. De activiteiten van module 4 daarentegen (productinnovatie) werden van de ene dag op de andere stilgelegd: de tests bij de vier ambachtelijke proefbakkers in Frankrijk, gepland voor maart en april, werden afgelast. In het voorjaar 2020 zouden de recepten afgewerkt worden, maar die werkzaamheden konden pas eind juni hervat worden. Productsourcing kon niet voortgezet worden. De beschouwingen over de begeleiding en opleiding van ondernemingen konden in februari bij Syntra West van start gaan, met het team van adviseurs dat daarvoor werd aangeworven. Tot eind mei konden ze niet voortgezet worden, maar vanaf juni 2020 weer wel. Bij de CMA steunt de opleiding op de interne docenten. Begin maart 2020 wordt bepaald hoe de opleiding territoriaal voor de vijf departementen georganiseerd zal worden. Doordat de docenten tijdens de lockdown afwezig waren, kon aan deze module niet verder gewerkt worden.