GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

B-solutions : GRENZEN OVERWINNEN IN DE EUROPESE GRENSGEBIEDEN - PROJECTOPROEP

woensdag, 20 februari, 2019

 

De Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG) draagt de verantwoordelijkheid over de projectoproep “b-solutions” die op 1 februari 2018 in Bratislava gelanceerd werd. De projectoproep streeft ernaar om zoveel mogelijk juridische en administratieve hindernissen in de Europese grensgebieden weg te werken. Deze hindernissen remmen inderdaad het groeipotentieel van de grensregio’s af zoals o.a. de toegang tot de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en het onderwijs, alsook het feit dat de diploma’s niet erkend worden en dat er nood is aan een grensoverschrijdend openbaar vervoer.

Het DG Regio van de Europese Commissie zorgt voor de nodige ondersteuning van dit initiatief dat integraal deel uitmaakt van het actieplan “Groei en samenhang in de grensregio’s van de EU bevorderen” dat op 20 september 2017 door de Europese Commissie goedgekeurd werd.

Enkel overheden en grensoverschrijdende instellingen kunnen zich hiervoor kandidaat stellen door pilotacties voor te stellen, die deze juridische en administratieve hindernissen waarmee de bewoners in de grensgebieden regelmatig geconfronteerd worden, zouden kunnen oplossen. Elke actie moet zich op één van de volgende thema’s richten: werkgelegenheid, gezondheidszorg, transport, meertaligheid en institutionele samenwerking. De projecten zullen een specifieke oplossing moeten voorstellen voor een specifiek probleem in één van de grensgebieden.

Grensoverschrijdende samenwerking krijgt op die manier opnieuw een duwtje in de rug! Hebt u enkele ideeën? Aarzel dan niet, want de projectoproep blijft officieel geopend tot 15 maart 2019, 18u00 MET.

Wenst u meer informatie over het indienen van projecten? Neem dan een kijkje op de website van b-solutions.