GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Kerngegevens

Projectleider

IDEA
Rue de Nimy 53
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Pauline DEVOS

Begindatum

17-09-2018

Einddatum

28-03-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

Bed and breakfast for bees

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Door een combinatie van factoren hebben de bijen het op dit moment wereldwijd erg moeilijk. Dit vertaalt zich in een hoge oversterfte van huisbijen en ook van wilde bijen. Deze sterfte vormt een bedreiging voor de bestuiving en heeft gevolgen voor de economie en voor onze voedselveiligheid. België en Frankrijk vormen hierop geen uitzondering. De territoriale actoren wilden met de hulp van UMONS en SAPOLL hun acties bundelen om enerzijds bedrijven aan te moedigen en te helpen actie te ondernemen en anderzijds om de kansen op een duurzaam beheer van het grensoverschrijdende gebied te verhogen. Op hun niveau kunnen bedrijven in de feiten al veranderingen teweegbrengen op het gebied van biodiversiteit door goede praktijken te ontwikkelen en door voorbeeldinitiatieven te nemen om zo het bewustzijn van de bijensterfte te vergroten en tegelijkertijd zichtbaarheid en bekendheid te geven aan mogelijke beschermingsacties.