GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BELANGRIJK: Nieuwe versie van de handleiding voor projectpartners

dinsdag, 20 maart, 2018

Het programma heeft de nieuwe versie 2018 van de Handleiding voor projectpartners ter beschikking gesteld in de online instrumentendoos.

Ter verduidelijking bezorgen we u hier een weergave van de belangrijkste hoofdstukken waarin wijzigingen werden aangebracht. Naast de minder belangrijke wijzigingen en de wijzigingen in de vormgeving, gaat het vooral over de hoofdstukken die betrekking hebben op de schuldvorderingen, de subsidieerbare uitgaven (Personeelskosten) en de overheidsopdrachten in België. We nodigen u uit om ze te raadplegen voor uw financiële verslaggeving. 

In de instrumentendoos vindt u ook alle documenten die bij de Handleiding horen (diverse gebruiksaanwijzingen en modeldocumenten).

Het gemeenschappelijk secretariaat en de Technische team verblijven te uwer beschikking voor verdere vragen.