GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Bezoek aan een project : DIADeM, forellen ten dienste van de wetenschap

maandag, 5 maart, 2018

Op 22 februari 2018 brachten de Beheersautoriteit, de Technische bijstand en de partners van de drie deelgebieden binnen het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen een bezoek aan CER Groupe in Marloie in de Belgische provincie Luxemburg om nader kennis te maken met een specifiek project. CER Groupe, een internationaal erkend onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor biowetenschappen, is namelijk één van de projectpartners binnen het project DIADeM « Développement d’une approche intégrée pour le diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse ».

Het project DIADeM werd in januari 2017 gelanceerd en kadert binnen prioriteit 3 van het programma, nl. « Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen ». Het totale projectbudget bedraagt 2,3 miljoen euro met een ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ten belope van 1,1 miljoen euro.

Onze rivieren en waterlopen hebben vooral te lijden onder vervuiling als gevolg van menselijke activiteiten, specifiek geneesmiddelenresten. Deze resten worden namelijk niet volledig door het organisme opgenomen en glippen door de mazen van het net bij de waterzuiveringsstations waardoor ze in onze rivieren en waterlopen terechtkomen.

Op basis van deze vaststelling lichtte Alain Geffard van de Université de Reims (projectleider) toe dat de doelstelling van het project eruit bestaat om een werkwijze te ontwikkelen waarmee men de mogelijke ecologische gevolgen van deze farmaceutische resten in de Maas, Samber en Semois zou kunnen meten.

Na de presentatie werd de film « Geneesmiddelenresten, een risico voor onze waterlopen ? » getoond. Vervolgens stelden de Waalse projectpartners de eerste resultaten voor waarbij ze beklemtoonden dat reeds meer dan 720 monsters geanalyseerd werden voor een gericht onderzoek bij vijf aquatische organismen, en dit in drie verschillende milieus (artificieel gecontamineerde aquaria, artificiële waterlopen en natuurlijke waterlopen).

Het bezoek werd afgerond met een kijkje in de laboratoria van CER Groupe. De programmapartners konden hier zien hoe de monsters werden ontvangen en geanalyseerd. Deze monsters (garnalen, mosselen, forellen, mos, …) zorgden er vervolgens voor dat de impact van de geneesmiddelenresten op het water in de drie waterlopen gemeten kon worden.

Dit bezoek ter plaatse was bijzonder verrijkend en een uitstekende gelegenheid om concreet kennis te maken met wat Interreg op grensoverschrijdende schaal allemaal teweeg kan brengen.

Hartelijk bedankt aan de projectpartners van DIADeM voor hun medewerking en het uitstekende verloop van het bezoek.

Nieuwsgierig naar het project ? Neem een kijkje op interregdiadem.fr

 

Marine Merat-Viriot, Interreg Reporter binnen het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen