GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BIOCOMGEST

Kerngegevens

Projectleider

Gembloux AgroBioTech Université de Liège
Passage des Déportés 2
5030 GEMBLOUX
BELGIE

Contactpersoon

Philippe JACQUES

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
603 603,52 €

Website:

http://www.smartbiocontrol.eu/fr/projet-biocomgest/

BIOCOMGEST

Coördinatie en communicatie van het projectenportefeuille SMARTBIOCONTROL

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's


De projectenportefeuille SMARTBIOCONTROL verenigt een brede waaier van expertise uit de grensstreek om nieuwe, hoogpresterende biologische producten te ontwikkelen om gewasziekten te bestrijden. Hij is gebaseerd op een pilootproject en vier afzonderlijke maar onderling nauw verbonden constitutieve projecten om nieuwe, biogebaseerde ingrediënten te selecteren (BIOSCREEN), hun productie op industriële schaal te ontwikkelen (BIOPROD), hun doeltreffendheid in agronomische omstandigheden te evalueren (BIOPROTECT) en hun follow-up op het veld te verzekeren (BIOSENS). SMARTBIOCONTROL steunt op een innovatieve aanpak om de Belgische en Franse landbouwers in de regio beter uit te rusten met dergelijke producten, in antwoord op de vereisten van een geïntegreerd ziektebeheer dat het gebruik van chemische pesticiden tot een minimum beperkt. Het verzamelt de vaardigheden van 26 partners van een twintigtal verschillende structurele entiteiten (onderzoekscentra, universiteiten, non-profitorganisaties, het middenveld, regionale federaties, landbouwersverenigingen), gelijk verdeeld over beide zijden van de grens. Het beheer van een dergelijk consortium vereist de optimale coördinatie van het wetenschappelijke werk, zijn communicatie en promotie door het pilootproject. Deze coördinatie wordt georganiseerd door een beheercomité, een portefeuilleraad, een operationeel comité en een specifiek promotiecomité.

Rapporteringsdatum 15-02-2021

Vooraleerst is er een effectieve en consistente communicatiestrategie voor alle projecten ingevoerd. De coördinatie van het portfolio wordt verzekerd door verschillende vergaderingen van het directie comité, georganiseerd om de 2 à 3 maanden, en een portfolioraad, georganiseerd elke 6 maanden sinds het 3de semester. Voor interne communicatie zijn er drie tools ontwikkeld, een gecentraliseerd platform voor de uitwisseling van documenten (intranet) tussen partners, online seminars (webinars) en een SMARTBIOCONTROL symposium dat om de 6 maanden wordt georganiseerd, en dit vanaf het derde semester. Sinds het begin van het project zijn er al 30 webinars georganiseerd. De externe communicatie is gebaseerd op een gezamenlijke website (www.smartbiocontrol.eu), presentaties van de projecten op nationale en internationale conferenties, een video, een twitter-account en twee afgeleide producten (honderd wijnstok planten die werden geteeld in vitro en 350 zakjes met groentezaden met het SMARTBIOCONTROL-logo). Bovendien werd het SMARTBIOCONTROL-project gepresenteerd aan het grote publiek via een dubbele persconferentie in Vlaanderen en Frankrijk. Tijdens de vorige semesters werden 18 persartikels en 4 tv- of radioverslagen over het project gepubliceerd. Sinds het begin van het project onthult de analyse van statistieken van de website een totaal van 8507 bezoeken aan de website. Tot slot heeft BIOCOMGEST continu gezorgd voor uniformiteit en de uitwisseling van vaardigheden tussen de verschillende projecten waaruit het portfolio bestaat. Met dit in gedachten heeft BIOCOMGEST de leiding over en het centraliseren van de vertaling van rapporten op zich genomen. In de vijfde en zesde semester heeft BIOCOMGEST besprekingen gestart voor de selectie van een beperkt aantal biopesticiden ontwikkeld binnen BIOSCREEN die verhoudingsgewijs zullen worden bestudeerd in BIOSCREEN, BIOPROD en BIOPROTECT.