GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BIOCOMPAL

Kerngegevens

Projectleider

MATERIA NOVA
Parc Initialis
Av. N. Copernic 1
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Leila BONNAUD

Begindatum

01-07-2016

Einddatum

31-12-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 873 502,37 €

Website:

http://www.biocompal.eu/

BIOCOMPAL

Implementatie van bio- gebaseerde lichte composieten voor structurele toepassingen in de transportsector

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ontwikkeling en bevordering van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van diensten die bijdragen aan de koolstofarme economie en aan de weerbaarheid tegen de klimaatverandering (met inbegrip van steun aan dergelijke diensten)


In het licht van de nieuwe economische en milieu-uitdagingen van de wereld van vandaag, zoals de schommelingen van de petroleumprijzen en de steeds strengere wetgeving op emissies en schadelijke effecten voor het milieu, wordt de ontwikkeling van materialen te ontwikkelen die het energieverbruik van transportvoertuigen verminderen cruciaal. Het project BIOCOMPAL beoogt de ontwikkeling van nieuwe, lichte, hoogpresterende, biogebaseerde materialen met een lage CO2-voetafdruk, door een valorisatie met hoge toegevoegde waarde van biomassa uit de regionale land- en bosbouw voor de structurele toepassing in de transportsector (luchtvaart, spoorwegen enz.). De industrieën die deze biomassa produceren, zijn goed aanwezig in de grensstreek. De doelstellingen van het project zijn dus als volgt: de productie van innovatieve, hoogpresterende thermohardende harsen op basis van hernieuwbare natuurlijke fenolen; de ontwikkeling van nieuwe ontwerpen van performante textielversterkingen op basis van natuurlijke technische vezels uit de lokale vlasteelt; de ontwikkeling van een implementatiemethode en een vorm van composieten met lage CO2-voetafdruk met gebruik van de ontwikkelde bestanddelen (i.e. het hars en de textielversterking); en de productie van een prototype om de aanpak van het project te valideren.

Rapporteringsdatum 27-10-2020

Het BIOCOMPAL-project gecoördineerd door MATERIA NOVA (het materiaalinnovatiecentrum van de Universiteit van Bergen) brengt de complementaire expertise van 5 partners (ARMINES, CENTEXBEL, IMT-Lille Douai, INAGRO en MATERIA NOVA) en een geassocieerde partner (UMET) samen aan beide zijden van de regionale grenzen samen (Hauts-de-France samen, Wallonië en West-Vlaanderen). Het project BIOCOMPAL richt zich op de ontwikkeling van nieuwe en hoogperformante biogebaseerde lichte materialen met een lage CO2-voetafdruk. Dit gebeurt via de valorisatie van biomassa uit de regionale landbouw voor een structurele toepassing. Dit project maakt het dus mogelijk om producten terug te winnen uit landbouw- en bosbiomassa die momenteel als afval worden beschouwd. Als zodanig kan het economische spelers interesseren bij het zoeken naar nieuwe toepassingen en nieuwe markten voor dit type organisch residu. Verder stroomafwaarts zullen materiaalverwerkers en fabrikanten van materialen en transformatieproducten geïnteresseerd zijn in de projectontwikkelingen op producten zoals plantaardige vezels, weefsels, biobased harsen en bindmiddelen, specifieke additieven voor vezels en harsen, prepregs…. Dan, nog verder stroomafwaarts, zullen de technologische innovaties van het project fabrikanten en leveranciers van composietonderdelen interesseren die in BIOCOMPAL nieuwe ideeën voor hoogwaardige materialen zullen kunnen vinden. Ten slotte zullen de resultaten van dit project ook nuttig zijn voor eindgebruikers, assemblagebedrijven en fabrikanten van voertuigen of afgewerkte producten op zoek naar hoogwaardige lichte materialen. Meer specifiek is als onderdeel van het BIOCOMPAL-project een website gemaakt (www.biocompal.eu) en werden de volgende resultaten en vooruitgang geboekt: - De teelt en karakterisering van ongeveer 25 soorten vlas tijdens de periode 2016-2020 heeft een database opgezet van de prestaties van deze verschillende soorten vlas in termen van opbrengst en mechanische eigenschappen. - Een test voor het berekenen en bepalen van de vlasvezelmodules werd gevalideerd uit monsters van geïmpregneerde vezelbundels. -er zijn weefsels met vlasvezels gemaakt - Commerciële brandwerende behandelingen zijn getest op vlasversterkingen. - Biogebaseerde fenolverbindingen zijn gebruikt om hoogwaardige harsen te maken in een oplosmiddelvrij proces. - De RTM-productie van composieten op basis van lin-wapening is in detail bestudeerd en een model dat rekening houdt met de zwelling en absorptie van hars door plantenvezels is verbeterd en gevalideerd door experimentele resultaten. - Er zijn verschillende producten ontwikkeld om het gebruik van biobased materialen in structurele toepassingen te bevorderen en / of die hoge prestaties vereisen. Nieuwe hittebestendige harsen uit hernieuwbare bronnen, nieuwe thermogevormde, gemakkelijk te hanteren prepregs en lichter composieten ontwikkeld als onderdeel van het project werden geproduceerd -De weerstand tegen thermische veroudering en vochtigheid van composietcoupons die in het project zijn ontwikkeld, werden getest. -De temperatuur en brandwerendheid van de verschillende soorten materialen die in het project zijn ontwikkeld, werden op laboratoriumschaal bestudeerd. -Een luchtverontreinigingsbeheersingsfunctie werd toegevoegd aan de materialen van het BIOCOMPAL-project via een samenwerkingsstudie met het TEXACOV-project. -Een LCA-studie waarin traditionele glas / epoxycomposieten werden vergeleken met biobased vlas / bio-epoxycomposieten, werd uitgevoerd om de gunstige voorwaarden te bepalen voor het gebruik van deze biobased composieten. - Een demonstrator die wordt voorbereid, moet de mogelijkheden laten zien voor de vervaardiging van complexe composietonderdelen. Meer, het projectconsortium biedt advies en technische ondersteuning voor bedrijven en economische actoren met een activiteit gerelateerd aan de transportsector, bouw, meubeldesign en actoren van de land- en bosbouwsector in de onderstaande gebieden: -Ontwerp, synthese en formulering van lijmen en harsen die intrinsiek vuurbestendig zijn en vervaardigd worden op basis van fenolverbindingen afkomstig van biomassa uit de land-of bosbouw -Vlaskweek voor technische toepassingen -Design en voorbereiding van textiel versterkingen op basis van natuurlijke vlasvezels voor gebruik in materialen -Vervaardiging van van prepregs en lichtere composietmaterialen, optimalisering en modelvorming van procedés voor de verwezenlijking