GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BIOPROD

Kerngegevens

Projectleider

Université de Lille
rue Paul Duez 43
59000 LILLE
FRANCE

Contactpersoon

François Krier

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 835 064,05 €

Website:

http://www.smartbiocontrol.eu/fr/projet-bioprod/

BIOPROD

Nieuwe productie- en formuleringsstrategieën van laag toxische biopesticiden

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's


In het kader van de inspanningen voor het gebruik van milieuvriendelijkere pesticiden, zijn lipopeptiden veelbelovende moleculen. De belangrijkste doelstellingen van het project BIOPROD zijn het wegnemen van de belemmeringen voor de industriële productie van deze nieuwe biopesticiden en het feit dat ze micro-organismen produceren. Daarom voorziet dit project de volgende acties: optimalisatie van de voorwaarden voor de productie en zuivering van moleculen, met onder meer de ontwikkeling van innovatieve processen met gebruik van high-throughput screeningmethoden, en de dimensionering van de faciliteiten en de opschaling met het oog op de toekomstige, industriële productie van lipopeptiden. Deze twee technische benaderingen zullen bijdragen tot de bepaling van de kostprijs voor elke molecule. Deze verschillende acties zullen worden aangevuld met een grensoverschrijdende marktstudie om de praktijken en verwachtingen van verdelers van gewasbeschermingsmiddelen en landbouwers te kennen. De resultaten zullen worden vergeleken met het oog op een aan deze regio’s aangepaste communicatie om deze nieuwe fytosanitaire moleculen te promoten. Het einddoel van het project is deze moleculen in de nabije toekomst op de markt te brengen en het milieu beter te beschermen door nieuwe biopesticiden te gebruiken die vriendelijker zijn voor mens en natuur.

Rapporteringsdatum 07-04-2021

Het belangrijkste doel van het BIOPROD-project is om nieuwe strategieën te ontwikkelen voor de productie en formulering van biopesticiden met lage toxiciteit. De lipopeptiden geproduceerd door Bacillus subtilis zijn veelbelovende biopesticiden maar veel limitaties moeten nog worden opgeheven om hun gebruik mogelijk te maken. Het BIOPROD-project omvat verschillende aspecten. Het eerste aspect omvat het ontwikkelen van nieuwe innovatieve processen om de productiesnelheid van lipopeptiden te verbeteren, en dit terwijl tegelijk de productiekosten worden verlaagdmet als doel het opzetten van een productie op industriële schaal van deze biomoleculen. In deze context is gewerkt aan de optimalisering van de productieparameters, met name door middel van gentechnologie, en aan de ontwikkeling van innovatieve productieprocessen. Bij deze laatste wordt het werk aan de bioreactor met vallende film voortgezet en er zijn veelbelovende tests uitgevoerd met een nieuwe reactor van het type airlift. Bovendien lijkt de atomisatie voor de fase van het drogen van de moleculen bijzonder efficiënt en economisch te zijn. Tegelijkertijd wordt een schaalvergroting van het proces bestudeerd. Na de validatie van de mycosubtiline productie op een schaal van 300 liter heeft een nieuwe proef van 3000 liter de eerder verkregen resultaten gevalideerd. Een tweede doelstelling van het project is om de veiligheid van biomoleculen aan te tonen, zodat ze op de markt kunnen worden gebracht. In vitro testen geven aan dat ongeformuleerde lipopeptiden, alleen of in combinatie, een aanvaardbare cytotoxiciteit vertonen voor menselijke stamcellen. De eerste tests voor biologische afbreekbaarheid waren bevredigend, maar dit moet verder worden onderzocht. Verschillende formuleringen van moleculen of meer specifiek micro-organismen worden momenteel onderzocht om de activiteit van deze moleculen te potentiëren tijdens hun toepassing in het veld. Alginaat lijkt een veelbelovend materiaal voor de verschillende formuleringen. Vervolgens zullen ook proeven worden uitgevoerd om hun gedrag te bestuderen bij het pulveriseren op verschillende planten. Een geformuleerd product werd reeds gevalideerd, en andere worden momenteel bestudeerd. De optimalisatie van een productieproces moet ook gepaard gaan met de mogelijkheid om biomoleculen op de markt te brengen. Om aan deze doelstelling te voldoen, is een marktstudie aan de gang: verschillende grensoverschrijdende ondernemingen werden ontmoet om de praktijken en verwachtingen van verdelers voor gewasbeschermingsmiddelen te bepalen. Deze studie zal een communicatie mogelijk maken die is aangepast afhankelijk van het gebied, en gericht op de promotie van deze nieuwe moleculen. Zo zal een verbetering van de bescherming van het milieu door het gebruik van nieuwe biopesticiden meer respectvol zijn voor de natuur en voor de mens. Sinds het begin van het project zijn de eerste wetenschappelijke resultaten gepubliceerd (6 publicaties) of gepresenteerd ter gelegenheid van internationale congressen (11 mondelinge presentaties en 6 posters). Twee persconferenties, in België en Frankrijk, en de publicatie van persartikels lieten toe om te communiceren over de projecten van het Smartbiocontrol-portfolio (http://www.smartbiocontrol.eu).