GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BioScreen

Kerngegevens

Projectleider

Université de Reims Champagne-Ardenne
Villa Douce Boulevard de la Paix 9
51724 Reims
FRANCE

Contactpersoon

ESSAID AIT BARKA

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 097 785,09 €

Website:

http://www.smartbiocontrol.eu/fr/projet-bioscreen/

BioScreen

Nieuwe biologische multifunctionele moleculen voor de biologische bestrijding van plantenziekten op gewassen uit de grensoverschrijdende regio

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's


Het gebruik van conventionele synthetische pesticiden in de landbouw tast de kwaliteit van de lucht en het water aan en heeft welbekende gevolgen voor de biodiversiteit en de gezondheid van de mens. Bovendien vormt het gebrek aan beschikbare biogebaseerde producten vaak een hindernis voor de invoering van agro-ecologie of de overgang van conventionele naar duurzame landbouw. Om aan de groeiende vraag naar de ontwikkeling van milieuvriendelijke landbouw in de grensstreek te voldoen, beoogt het project BioScreen het onderzoek naar en de identificatie van nieuwe moleculen van biologische en multifunctionele oorsprong voor de biologische bestrijding van plantpathogene agenten in het grensgebied.
 Zo zal een screeningplatform met een snelle doorvoer worden geïmplementeerd om nieuwe moleculen met antifungale werking te identificeren en/of de weerstand van planten tegen plantpathogenen uit te lokken. Het project BioScreen zal ook opleidings- en communicatieacties ontwikkelen door de organisatie van symposia, seminaries en zomeruniversiteiten. Dit project beoogt de oprichting van een gemeenschappelijk opleidingsplatform dat alle geïnteresseerde studenten of grensoverschrijdende instellingen de mogelijkheid biedt om hun opleiding op het gebied van biologische bestrijding te perfectioneren.

Rapporteringsdatum 10-06-2021

Het gebruik van conventionele synthetische pesticiden in de landbouw veroorzaakt een degradatie van de kwaliteit van water en lucht en heeft erkende gevolgen voor de biodiversiteit en de gezondheid van de mens. Bovendien is het gebrek aan beschikbare biopesticiden vaak een belemmering voor de opzetting van agro-ecologie of overgang van conventionele landbouw naar duurzame landbouw. De BIOSCREEN project binnen het portfolio SMARTBIOCONTROL (http://www.smartbiocontrol.eu) en medegefinancierd door het INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen, is gericht op onderzoek en identificeren van nieuwe moleculen van biologische oorsprong en multifunctioneel voor biocontrole van fytopathogene agentia van gewassen in de grensoverschrijdende regio en die geen gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Het 4-jarige project heeft een budget van meer dan 3 miljoen euro, waarvan 1,7 miljoen FEDER-subsidies. Sinds het begin van het project is een platform voor het screenen van moleculen opgezet door de 9 operatoren. Verschillende nieuwe amfifiele moleculen zijn geproduceerd en nieuwe schimmel- en bacteriestammen voor biocontrole werden gekenmerkt door de actoren van de Universiteit van Artois (UArtois), University of Lille (ULille), Université Catholique Louvain-la-Neuve (UCL), Universiteit van Luik Gembloux AgroBiotech (GxABT) en de Universiteit Gent (UGent). De screening op basis van stimulering van de verdediging van planten en antimicrobiële activiteiten leidden tot de identificatie van een aantal nieuwe stammen / kandidaat-moleculen als onderdeel van het platform opgezet door de Universiteit van Reims Champagne-Ardenne (URCA ), Université Catholique de Louvain-la- Neuve (UCL), het ISA Lille (ISA), de Universiteit van Luik Gembloux AgroBiotech (GxABT) en de Universiteit Gent (UGent). Op dezelfde manier zijn verschillende communicatieacties gerealiseerd, waaronder presentaties op meerdere symposia, congressen, conferenties en algemene vergaderingen (waaronder internationale) die het geheel van de partners samenbrachten. Zo kunnen we bijvoorbeeld de deelname van het project Bioscreen aan de Algemene Departementale Vergadering van het algemeen landbouwsyndicaat FNSEA (Pas de Calais, Frankrijk) aanhalen, het 69e jaarlijkse symposium over gewasbescherming, de 12e EFPP / SFP-conferentie, het eerste internationale symposium voor wetenschappen en bio-beschermingstechnologieën van planten van Plant BioProtect, de PSE Young Scientists' – Meeting - Natural Products in Health, Agri-Food and Cosmetics Jobim 2017, het 7e congres van de Europese microbiologen FEMS 2017, het tweede congres PlantBioProtech 2019, en de tweede biennale van Graan-innovatie: Phloème 2020. Als onderdeel van het project werden 12 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Het project is ook het onderwerp geweest van verschillende persartikelen, bijvoorbeeld in "Belgian Research in Europe". Wat het onderwijs betreft, draagt het project bij aan de opleiding van vele studenten of jonge onderzoekers door het project, hetzij door hun rekrutering op Bioscreen, hetzij door het creëren van een gemeenschappelijke cursus aan partneruniversiteiten over de wetenschappelijke resultaten en de grensoverschrijdende waarde van een project als dit. Tot op heden zijn 222 studenten / doctorandi het doelwit geweest van opleidingsactiviteiten in het kader van het project.