GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BIOSENS

Kerngegevens

Projectleider

MATERIA NOVA (MaNo)
Parc Initialis
Av. N. Copernic 1
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Sylvain DESPREZ

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 691 255,18 €

Website:

http://www.smartbiocontrol.eu/fr/projet-biosens/

BIOSENS

Ontwerp en realisatie van BIOSENSoren voor een duurzame en efficiënte landbouw

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's


De nieuwe eisen inzake milieu en gezondheid dwingen de landbouwsector om zijn praktijken met betrekking tot het gebruik van chemische pesticiden aan te passen. De portefeuille van SMARTBIOCONTROL biedt een alternatief door nieuwe, organische, fytosanitaire producten, gemaakt van micro-organismen, te ontwikkelen en op de markt te brengen. Deze biocontrolemiddelen ontregelen de ecosystemen minder doordat ze heel doelgericht werken op een bepaald type pathogeen en een beperkte persistentie hebben. Hun gebruik vereist dan ook een specifieke identificatie van de aanwezige nodig aanwezige pathogenen, nog voor de eerste, visuele tekens op de gewassen verschijnen. Meer nog, aangezien hun actie varieert afhankelijk van de omgevingsfactoren en beperkt is in de tijd, moet men hun biologische activiteit op het veld volgen.
Dergelijke instrumenten worden momenteel ontwikkeld als een nieuwe generatie van biochips in het kader van het project BIOSENS, dat steunt op een grensoverschrijdend team van microbiologen, natuurkundigen en experts in microtechnologie. Het ontwerp van deze biochips berust op de combinatie van moleculaire karakteriseringsmethoden, gebaseerd op DNA-erkenning of proteïnemarkers, met het fenomeen van plasmonische oppervlakteresonantie. De voordelen van deze techniek liggen in de snelheid van de analyse, haar zeer hoge gevoeligheid en de flexibiliteit van het systeem, dat specifiek aan een doel kan worden aangepast.

Rapporteringsdatum 22-03-2021

Vandaag In het kader van het SMARTBIOCONTROL-project hebben onderzoekers van het BIOSENS-project een nieuw, eenvoudig te gebruiken hulpmiddel voor ziektebestrijding ontwikkeld. Het wordt geleverd in de vorm van een koffer en zal uiteindelijk autonoom zijn en naar elke locatie kunnen worden getransporteerd. Deze biochip stelt agronomen in staat om de aanwezigheid van een ziekteverwekker vroegtijdig te detecteren en precies te identificeren, voordat de klinische verschijnselen op de plant verschijnen. Dankzij deze identificatie kan de landbouwer de juiste behandeling en het ideale tijdstip voor de toepassing ervan kiezen, terwijl de behoefte aan preventieve behandelingen wordt beperkt. Om dit te bereiken hebben de partners in dit grensoverschrijdende project een sensor ontwikkeld die gebruik maakt van DNA-sequenties of antilichamen, die specifiek zijn voor het doelwit, als sondes. Deze sondes zijn bevestigd aan een gouden laag om een zeer gevoelige "plasmonische" sensor te vormen. De sensor is uitwisselbaar en kan worden aangepast aan vele plantpathogene schimmels of bacteriën. Het enige wat nodig is, is het ontwikkelen van het specifieke antilichaam of het identificeren van de juiste DNA-sequentie en het vervolgens gebruiken als een sonde. Op dit moment kan een eerste prototype de aanwezigheid van de schimmel Zymoseptoria tritici, verantwoordelijk voor septoria in tarwe, detecteren in het veld. Het prototype maakt het ook mogelijk om een bepaald eiwit met de naam Mg3LysM te identificeren, dat aangeeft wanneer deze parasiet de plant infecteert. Dit resultaat werd verkregen dankzij de informatie die werd uitgewisseld met de BIOPROTECT-partners over de infectiemechanismen van de schimmel. Dit instrument kan ook andere taken hebben, zoals het controleren van de juiste dispersie op het gebied van een biocontrolemiddel voor plantenziekten die in SMARTBIOCONTROL worden bestudeerd, zoals een Bacillus of een lipopeptide, of in een heel ander toepassingsgebied, het opsporen van de ziekteverwekker Candida Albicans, dewelke problematisch kan zijn in een ziekenhuisomgeving. Meer informatie : Biosens, un projet Interreg de diagnostic pour le monde agricole et biomédical – (https://www.youtube.com/watch?v=dTPYugy_3Fs). http://www.smartbiocontrol.eu/