GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BLUE

Kerngegevens

Projectleider

Université de Mons
Place du Parc 20
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Kristel Mazy

Begindatum

01-10-2019

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

BLUE

Oevers als hefbomen voor stedenbouwkundige en milieuacties

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


De verlaten riviergebieden hebben verschillende rijkdommen: - waterrijke gebieden met een grote biodiversiteit - openbare ruimten met water - bouwterreinen - logistieke infrastructuur - sporen van erfgoed Door die troeven komen de zones onder druk van de vastgoedsector. Door de doelstelling van de EG om de verstedelijking tegen 2050 te stoppen en de toepassing ervan in het regionale beleid zal die druk alleen maar toenemen. Er wordt een educatieve atlas met toelichtingen en een educatief spel ontwikkeld waarbij de rol van de actoren van het grensoverschrijdende gebied uitgelegd wordt, met als doel alle rijkdommen van de rivierzones en de betrokken beroepen te benadrukken om zo bij de bevolking en de lokale actoren belangstelling te wekken voor een geïntegreerd beheer van die rijkdommen bij de voorbereiding van toekomstige stadsprojecten. Die educatieve middelen zullen aan bod komen op uitwisselingsdagen en workshops voor studenten Architectuur/Stedenbouw en tentoongesteld worden.