GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BlueSter

Kerngegevens

Projectleider

Elevéo (Association Wallonne des Eleveurs)
Champs Elysées 4
5590 Ciney
BELGIE

Contactpersoon

Nicolas HANOCQ

Begindatum

01-10-2018

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 587 353,47 €

Website:

https://www.projet-bluester.eu/

BlueSter

Grensoverschrijdende ontwikkeling, ontplooiing en promotie van nieuwe valorisatie producten voor landbouwbedrijven met Bleue Mixte

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Clusterondersteuning en bedrijvennetwerken die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


Bleue Mixte is een lokaal, rustiek koeras, dat op het eind van de jaren 1990 aan het verdwijnen was. Het is te vinden op het Franse en Waalse grondgebied en perfect aangepast aan de klimaat- en bodemcondities. Omdat deze koeien op grasland worden gefokt en gras eten, is hun teelt duurzaam en milieuvriendelijk. Ondertussen kon het ras worden gered dankzij agro-ecologische maatregelen en begeleidende projecten. Om het ras in stand te houden en de landbouwbedrijven te steunen, wil het project BlueSter nieuwe streekproducten ontwikkelen die specifiek van de Bleue Mixte komen (yoghurt, kaas, boter, vlees, ...) en korte afzetkanalen opbouwen om ze te valoriseren. In die afzetkanalen hebben de ondernemingen de mogelijkheid expertise te verwerven om deze producten te vervaardigen of hun grondstoffen aan een gecentraliseerde verwerkingsplaats te leveren. Bovendien wil het project werken aan de verankering van de Bleue Mixte in de streek via ecologisch grazen en plattelandstoerisme. Alle acties worden ontwikkeld volgens een co-constructieve aanpak om de verschillende medespelers (producenten, verwerkers, verdelers, consumenten, …) bij de maatregelen te betrekken. De acties moeten de primaire producties van Bleue Mixte bedrijven een meerwaarde geven en zo hun rendabiliteit garanderen, ondanks de marktschommelingen.

Rapporteringsdatum 07-09-2021

/