GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BLUEWALKS

Kerngegevens

Projectleider

Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
Agence technique
Doorniksestraat 63
8500 Kortrijk
BELGIE

Contactpersoon

Anne-Fabiola Bontinck

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

30-09-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

BLUEWALKS

Ontdekking van het Blauwe Park van de Eurometropool: wandelingen en tochten

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Ontwikkeling en bevordering van het toeristisch potentieel in natuurgebieden


Het project BLUEWALKS kadert binnen het programma 2017-2018 van de Eurometropool LKT, waarvan een van de doelstellingen erin bestaat het Blauwe Park van de Eurometropool-regio aan te sturen en te coördineren. Met meer dan 5.000 km waterlopen is dit park zowel een fysieke realiteit als een droom, want het is te weinig bekend en wordt te weinig gebruikt door de 2,1 miljoen inwoners van de Eurometropool(EM). Om het park concreet te maken en ervoor te zorgen dat de inwoners zich het park toe-eigenen, wil het project hen dit Blauwe Park laten ontdekken, meer bepaald d.m.v. een programma van geleide wandelingen en tochten per fiets of met de boot in het Blauwe Park van de Eurometropool. Het project wil de inwoners de kans bieden de streek te ontdekken en de grens over te steken dankzij het water en de natuur. Er zullen verschillende wandelingen en tochten langs en op het water worden aangeboden om het Blauwe Park van de Eurometropool te doen leve