GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Boer Bricoleur

Kerngegevens

Projectleider

CCBT
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
BELGIE

Contactpersoon

Carmen Landuyt

Begindatum

01-04-2018

Einddatum

30-09-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

Website:

http://www.ccbt.be/boerbricoleur

Boer Bricoleur

Boer en ‘bricoleur’: voor meer autonomie en machines op maat!

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van gelijke toegang tot een leven lang leren voor alle leeftijdscategorieën in formele, niet-formele en informele settings, vergroting van de kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking en bevordering van flexibele leertr


De biologische en agroecologische landbouw is een groeiende sector binnen Europa. In combinatie met verkoop via de korte keten is het voor veel kleine en middelgrote bedrijven een interessante bedrijfsaanpak, die duurzaamheid op verschillende niveaus (economisch, ecologisch en sociaal) combineert. Om economisch rendabel te zijn hebben deze bedrijven nood aan specifieke mechanisatie. Autoconstructie en het zelf aanpassen van machines is hierbij een betaalbare aanpak met een resultaat volledig op maat van het bedrijf. Dit project onderzoekt allereerst de specifieke noden in de grensregio, om vervolgens tweetalige opleidingen, workshops en netwerkondersteunende activiteiten te organiseren voor de autoconstructie van tuinbouwmachines. Dankzij dit project wordt de autonomie van landbouwers op gebied van onderhoud, reparatie en aanpassing van het eigen machinepark versterkt, wat de kringloopeconomie en de toepassing van milieuvriendelijke landbouwtechnieken in de grensregio ten goede komt.