GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BPS22 + FRAC

Kerngegevens

Projectleider

BPS22 Musée d'Art de la Province de Hainaut
Boulevard Solvay 22
6000 Charleroi
BELGIE

Contactpersoon

Fabien De Reymaeker

Begindatum

01-09-2018

Einddatum

31-12-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

BPS22 + FRAC

Delen van competenties en uitwisseling van publiek tussen het BPS22 (BPS22 Museum voor kunst van de Provincie Henegouwent) en het FRAC Grand Large – Hauts-de-France (Fonds régional d'art contemporain Grand Large – Hauts-de-France)

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Bescherming, ontwikkeling en bevordering van het openbare culturele en historische patrimonium


Een van de convergentiepunten tussen Charleroi en Duinkerke is het bestaan van twee belangrijke culturele instellingen in deze twee steden die vandaag grote aantrekkingspolen zijn op hun grondgebied. Het project "BPS22+FRAC " heeft de ambitie om bruggen te slaan tussen deze twee grote kunstgerichte instellingen en de toegankelijkheid ervan. Door de uitwisseling van kennis en knowhow op het vlak van onthaal en ontwikkeling van publiek willen het BPS22 en het FRAC in de eerste plaats hun personeel professioneler maken. Door hun publiek te wijzen op het bestaan van een andere belangrijke museuminstelling, willen ze hun naambekendheid en dus hun aantal bezoekers uit de andere regio verhogen. Door de creatie van georganiseerde gratis reizen willen het BPS22 en het FRAC tot slot en vooral de ambitie tonen om hun volwassen en schoolgaand publiek uit te wisselen en hen de kans te geven om een gratis artistieke ontdekking te doen die op lange termijn bestendigd wordt.

  • Fonds régional d'art contemporain contemporain Grand Large – Hauts-de-France
    Website : http://www.fracnpdc.fr