GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

DE GRENSOVERSCHRIJDENDE MINUUT: PROBIOMESH

Gepubliceerd op 02/09/2022

Probiomesh: vooroplopend in innovatie op het gebied van textiel voor een betere behandeling van orgaanverzakking

 

Miljoenen vrouwen in Europa lijden aan prolaps van de bekkenorganen, beter bekend als "orgaanverzakking". Deze aandoening heeft niet alleen onaangename fysieke gevolgen voor de patiëntes, zoals incontinentie, constipatie en pijn bij geslachtsgemeenschap, maar beïnvloedt ook in sterke mate hun sociale leven. Bekkenorgaanverzakking beperkt de vrouwen in hun mobiliteit, en door het taboe dat erop rust, wordt het verlies aan eigenwaarde dat ze ervaren nog vergroot.

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling - Grensoverschrijdend bestuur - Europese Commissie

Gepubliceerd op 01/08/2022

De Europese Commissie heeft onlangs een oproep tot blijken van belangstelling gepubliceerd voor de begeleiding van de actoren van de grensoverschrijdende regio's bij de versterking van hun grensoverschrijdend bestuur.

Dit zijn de belangrijkste elementen van de oproep:

Interreg Volunteer Youth : Welkom aan Hana!

Gepubliceerd op 17/06/2022

Hana Jemli is op 19 mei 2022 bij het team van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen gekomen, in het kader van het Europese programma Interreg Volunteer Youth, dat wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Hana zal tot november 2022 binnen het Programma werkzaam zijn.

Info Day Interreg 2021-2027

Gepubliceerd op 16/06/2022

Na meer dan 7 jaar van ambitieuze projecten, vruchtbare partnerschappen en opmerkelijke successen is de tijd gekomen om de nieuwe generatie Interreg-programma's 2021-2027 te verwelkomen.

 

ACTIVITEITENRAPPORT 2021

Gepubliceerd op 14/06/2022

Net zoals de voorbije jaren heeft Interreg France-Wallonie-Vlaanderen een activiteitenrapport voor het grote publiek gepubliceerd.

De activiteiten die in de loop van het jaar 2021 zijn ontwikkeld, zijn onderverdeeld in drie actielijnen:

De Grensoverschrijdende Minuut: Microproject OS3PG

Gepubliceerd op 08/06/2022

Steeds meer ouderen die kampen met psychosociale en psychiatrische problemen hebben nood aan zorg die idealiter kadert binnen een aangepast zorgtraject voor hun verschillende leefomgevingen.

Het Gemeenschappelijk Secretariaat Interreg FWVL werft een afdelingshoofd aan!

Gepubliceerd op 25/05/2022

Het Gemeenschappelijk Secretariaat is op zoek naar een afdelingshoofd (Masterniveau), met een voltijdse arbeidsovereenkomst (38 uur/week) voor onbepaalde duur.

De termijn voor het indienen van de kandidaturen is verlengd

UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: 27 JUNI 2022
STARTDATUM: begin - midden september 2022

Terugblik op het jaarlijks evenement

Gepubliceerd op 23/05/2022

 

We hebben er echt naar uitgekeken en op 5 mei was het dan zover : de projectpartners en actoren van de grensoverschrijdende samenwerking hebben elkaar ontmoet aan de oevers van het meer van ‘Les Vieilles Forges’, in het hart van de grensoverschrijdende Ardennen.

De programma-autoriteiten hebben het samenwerkingsprogramma 2021-2027 ingediend

Gepubliceerd op 01/04/2022

De partnerautoriteiten van het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen hebben het samenwerkingsprogramma Interreg VI bij de Europese Commissie ingediend. De Commissie zal de inhoud ervan bestuderen en haar opmerkingen in de komende weken kenbaar maken. Vervolgens zullen de autoriteiten deze opmerkingen in de loop van de zomer opnemen in het programma. De Europese Commissie zal dan haar goedkeuring kunnen geven zodat het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen officieel van start kan gaan.

De Grensoverschrijdende Minuut : DESTINATION TERRILS

Gepubliceerd op 28/03/2022

De mijnbouw heeft zijn stempel gedrukt op het grensoverschrijdende landschap. De terrils, overblijfselen van de steenkoolwinning, groeien in populariteit: door hun ecologische, historische en maatschappelijke waarde zijn ze een interessante toeristische bestemming geworden.

Deze sites zijn echter niet gebouwd om publiek te onthalen en hun erfgoedwaarde kan worden aangetast als de bezoekers niet in goede banen worden geleid.