GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Een jonge vrijwilliger in huis halen

Gepubliceerd op 10/02/2020

Het initiatief Interreg Volunteer Youth is officieel van start gegaan op 1 maart 2017. Het wil aan Europese jongeren van 18 tot 30 jaar de mogelijkheid bieden om als vrijwilliger te werken in grensoverschrijdende, transnationale of interregionale programma’s en de bijbehorende projecten. Elke ervaring duurt 2 à 6 maanden.

Het project van de maand februari staat online: MAT(T)ISSE

Gepubliceerd op 04/02/2020

Ter gelegenheid van de Werelddag tegen Kanker, op 4 februari, willen we het hebben over het grensoverschrijdend project MAT(T)ISSE. De partners van dit project zijn bezig een waardevolle innovatie te ontwikkelen: een oplossing bieden voor chirurgische reconstructie op maat voor vrouwen die een borstverwijdering hebben ondergaan

Elasto Plast : Training 3D printen

Gepubliceerd op 03/02/2020

Training 3D printen

“3D-printing: Productie met meerdere mogelijkheden”

20.03.2020 - Douai

3D-printing van polymeermaterialen: in de voormiddag worden presentaties over additive manufacturing gegeven, in de namiddag zijn er praktische workshops met verschillende 3D-machines.

Programma

Vivons samen: voorstelling van de inspiratiegids en documentaire

Gepubliceerd op 03/02/2020

Echt samenleven, wij gaan ervoor. Jij ook?

Op naar een nieuw jaar van grensoverschrijdende samenwerking!

Gepubliceerd op 08/01/2020

Onderzoek & ontwikkeling, ondersteuning van bedrijven, werkgelegenheid, gezondheid, opleiding, milieu,… In 2020 blijft het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen zich inzetten om u te helpen bij het realiseren van uw projecten!

De Beheersautoriteit en de Technische Bijstand van het programma wensen u een fantastisch 2020, dat opnieuw een heel grensoverschrijdend jaar belooft te worden.

 

Inclusive Growth On the Road by Interact

Gepubliceerd op 19/12/2019

Wist je dat ? De programma’s voor territoriale samenwerking in de loop van de huidige programmaperiode 2014-2020 reeds 1,4 miljard euro toekenden aan sociale beleidsprojecten. Zo ondersteunen de Interreg-programma’s, de IPA’s (Instrument for Pre-accession Assistance) en de ENI’s (European Neighbourhood Instrument) projecten die actief zijn op het vlak van werkgelegenheid, vorming en sociale inclusie waarbij ook gezondheidszorg en vergrijzing aan bod komen.

18 december: internationale migrantendag

Gepubliceerd op 18/12/2019

“Migratie is gunstig voor economische groei, dynamische samenlevingen en tolerantie. Het biedt een kans aan miljoenen mensen die op zoek zijn naar een beter leven en komt ten goede aan zowel de gemeenschap van herkomst als aan die van het land van bestemming” - Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN

Ontdek ons project van de maand december : Monique

Gepubliceerd op 12/12/2019

Monique is een microproject ondersteund door het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen. Microprojecten worden voor 100% gefinancierd door het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor een periode van maximum 18 maanden en bestaan uit minstens één projectpartner langs weerszijden van de Frans-Belgische grens. De financiële ondersteuning wordt beperkt tot maximum 30.000€.

Grenzeloos competent: de grensoverschrijdende mobiliteit op het juiste spoor

Gepubliceerd op 11/12/2019

Het grensoverschrijdende project "Grenzeloos competent" van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen is in oktober 2016 van start gegaan en is het resultaat van een consortium van 23 Franse, Waalse en Belgische partners. Het project heeft tot doel de grensoverschrijdende mobiliteit van werkzoekenden te faciliteren en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen in de sectoren agrovoeding, textiel en duurzaam bouwen.

 

 

Lancering van het Project Alt Ctrl Trans

Gepubliceerd op 11/12/2019

Op 26 november ll. woonde het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen de lancering bij van het grensoverschrijdende project Alt Ctrl Trans in het Centre de Compétence FOREM PIGMENTS in Strépy-Bracquegnies.