GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

11 avril: Journée Internationale de la Maladie de Parkinson

Gepubliceerd op 11/04/2021

11 april is de internationale dag om aandacht te vragen voor de ziekte van Parkinson.

Het is de tweede meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte. Gezien de gevolgen voor de levenskwaliteit en de sociale participatie, vormt deze ziekte een belangrijke kwestie voor de volksgezondheid.

KIDSHEARTS - Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheid, voor onze kinderen!

Gepubliceerd op 07/04/2021

 

 

Het project KIDSHEARTS, een historisch partnerschap tussen het Universitair Ziekenhuis van Rijsel en de Cliniques Universitaires Saint-Luc, heeft het mogelijk gemaakt om het team zorgverleners in Rijsel op te leiden rond pediatrische hartchirurgie en een uniek samenwerkingsverband voor onderzoek en kennisverspreiding tussen België en Frankrijk op te richten.

PROJECT TENDANCES: Een digitaal magazine en een grensoverschrijdende video om het toeristische aanbod te promoten

Gepubliceerd op 06/04/2021

Het project "Tendances", dat gedurende 4 jaar de Franse Opaalkust (AGUR en Communauté Urbaine de Dunkerque), de Belgische kust (Westtoer) en Belgisch Luxemburg (ATLB) samenbracht met als doel een nieuw, breed toeristisch aanbod te ontwikkelen aangepast aan de regio’s en aan de verwachtingen van de consument, liep in december ll. ten einde.

Ter gelegenheid hiervan hebben de projectpartners een video en een digitaal magazine uitgewerkt waarin de verwezenlijkingen en getuigenissen van deskundigen en professionals die aan het project deelnamen, voorgesteld worden.

De projectenportefeuille Feelwood eindigt: acties, resultaten, uitdagingen en toekomstperspectieven

Gepubliceerd op 22/03/2021

Vrijdag 19 maart was een heel belangrijk moment voor de projectenportefeuil

Transuniv, een helpende hand voor studenten

Gepubliceerd op 23/03/2021

De Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking in 230 projecten

Gepubliceerd op 17/03/2021

Wilt u de resultaten van onze projecten leren kennen of alles over onze microprojecten te weten komen?

Of misschien bent u op zoek naar inspiratie of naar partners binnen uw werkveld aan de andere kant van de grens… voor uw volgende Interreg VI-project?

 

Ontdek de impact van de Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking in een hele reeks domeinen, in ons gebied en ten gunste van de grensbevolking!

Interreg Youth Volunteer

Gepubliceerd op 17/03/2021

Bektha Djilidjel komt uit Frankrijk en is sinds 1 maart 2021 lid van het team van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen. Ze werkt hier in het kader van het Europees programma “Interreg Volunteer Youth”, dat door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gefinancierd wordt.

Bektha zal tot augustus 2021 bij het programma werkzaam zijn.

 

Ontdek ons "project van de maand" maart - Protopitch 3.0

Gepubliceerd op 17/03/2021

Wist u het nog niet? Een nieuwe generatie creatieve ondernemers in de grensoverschrijdende zone maakt zich op om de wereld van de Culturele en Creatieve Industrieën te veroveren.

Ze hebben een enorm potentieel en om die reden heeft het partnerschap van het project Protopitch 3.0 een aantal gemeenschappelijke instrumenten uitgewerkt om deze ondernemers te begeleiden bij het aanpakken van de hedendaagse uitdagingen.

Interreg VI: De werkzaamheden boeken vooruitgang!

Gepubliceerd op 17/03/2021

De partnerautoriteiten en de Beheersautoriteit van Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen maken goede vorderingen met de voorbereiding van Interreg VI voor de periode 2021-2027.

Op 12 maart heeft het Comité van Toezicht de vier toekomstige prioriteiten goedgekeurd:

Is kliMAAT ook jouw “maatje” ?

Gepubliceerd op 12/03/2021

Klimaatverandering vraagt oplossingen op internationaal, lokaal én persoonlijk vlak. Informeren, sensibiliseren en samenwerken zijn onontbeerlijk.  De partners van het micro-project “Trim The Footprint” zetten acties op touw om de ecologische voetafdruk te verkleinen.