GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

NOMADe-project: "pijn zit in je hoofd"?

Gepubliceerd op 26/07/2021

"Pijn zit in je hoofd" - van dooddoener naar werkelijkheid hoe zit het nu juist in elkaar?

Het NOMADe-project heeft tot doel de levensomstandigheden van de mensen in het grensgebied te verbeteren. Daartoe bundelen de partners binnen het project hun kennis en werken ze samen om nieuwe oplossingen te vinden voor neuro-musculoskeletale aandoeningen. De verzamelde resultaten zullen leiden tot een beter begrip, de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor gezondheidswerkers in de regio en een grotere bewustmaking van de groepen die door deze aandoeningen getroffen worden.

Zo hebben de projectpartners een video gemaakt waarin enkele zaken duidelijk op een rijtje gezet worden.

Activiteitenrapport voor het grote publiek 2020

Gepubliceerd op 01/07/2021

Ondanks de bijzondere context van de gezondheidscrisis gingen het programma en de projecten verder in 2020. In het voorbije jaar focusten de activiteiten zich voornamelijk op volgende vier punten:

Ch'ti môme en santé, de juiste reflex van jongs af aan.

Gepubliceerd op 30/06/2021

Omdat hygiëne ons hele leven lang deel uitmaakt van ons dagelijkse leven, is het essentieel om van jongs af aan de juiste reflex aan te leren!

 

Preventie en bewustmaking: de twee pijlers van het microproject "Ch'ti môme en santé", waarbij de kinderen in de grensstreek centraal staan.

 

 

Design'In verovert de stadscentra in de grensstreek!

Gepubliceerd op 30/06/2021

 

Het Design'In-project streeft ernaar om door middel van design de positie van de winkels in de stadscentra te versterken en te boosten.

 

Via drie acties "Design'In Shops", "Pop'In Store" en "Design'In Town" die elkaar aanvullen biedt het project winkels de mogelijkheid een make-over te krijgen om hun eigenheid in de verf te zetten.

 

Designers en ontwerpers krijgen op hun beurt de gelegenheid hun commerciële contacten uit te breiden en hun klantenkring aan de andere kant van de grens uit te bouwen.

 

Tot slot krijgt de aantrekkingskracht van de stadscentra een boost en wordt de stedelijke ruimte eigenlijk een plaats voor co-creatie waar de gebruikers zich opnieuw thuis kunnen voelen.

 

De Grensoverschrijdende Minuut : Filière-AD-T

Gepubliceerd op 24/06/2021

Filière-AD-T: een springplank naar grensoverschrijdend zakendoen voor duurzame lokale voeding

De agrovoedingssector is een van de belangrijkste bedrijfstakken in ons grensoverschrijdend gebied en bestrijkt het volledige traject van de akker tot het bord. Consumenten over de hele lengte van de grens vragen steeds meer om duurzame voeding uit de korte keten.

Ondanks het rijke en gediversifieerde aanbod van landbouw- en visserijproducten en een modern en dicht infrastructuurnetwerk, moeten er nog veel hindernissen worden overwonnen door zeer kleine en kleine agrovoedingsbedrijven die op zoek zijn naar nieuwe marktmogelijkheden aan de andere kant van de grens.

Om de groei van de bedrijven, hun grensoverschrijdend concurrentievermogen en het scheppen van werkgelegenheid op duurzame wijze te stimuleren, werd het project Filière AD-T opgezet, met 19 Franse, Waalse en Vlaamse projectpartners. Het project heeft tot doel alle schakels van de keten - producenten, verwerkers, distributeurs en consumenten - te ondersteunen bij hun inspanningen voor de ontwikkeling van een duurzame grensoverschrijdende agrovoedingssector.

Maak kennis met het project Filière-AD-T, via ons gloednieuwe format: De Grensoverschrijdende Minuut.

Samenvatting van de EU Green Week 2021

Gepubliceerd op 07/06/2021

Hoewel de "Green Week" 2021 van de Europese Unie voorbij is, zullen veel projecten van het Interreg V-programma de komende weken en maanden worden voortgezet om ons milieu te beschermen en te bevorderen.

Risicobeperking bij druggebruik: PARTY is alvast van de partij!

Gepubliceerd op 01/06/2021

Mensen gaan steeds vaker online op zoek naar informatie. Het PARTY-project speelt hierop in door haar manier van informeren en responsabiliseren aan te passen om zo haar doelstellingen waar te maken en een antwoord te kunnen bieden op de problemen die verband houden met druggebruik.

Save the date 02-12-2021 - Programma-evenement

Gepubliceerd op 04/06/2021
Voor deze nieuwe editie van het programma-evenement, kleuren alle prioriteiten binnen het programma groen!
 

De "Green Week" 2021 van de Europese Unie

Gepubliceerd op 28/05/2021
De "Green Week" 2021 van de Europese Unie, die plaatsvindt van 31/05 tot 04/06, staat in het teken van de ambitie "Zero Pollution". Het is de gelegenheid om de andere initiatieven van de Green Deal voor Europa onder de aandacht te brengen, met name inzake het klimaat, de toekomstige strategie voor duurzaamheid op het gebied van chemische stoffen en de verschillende initiatieven op het gebied van energie, industrie, mobiliteit, landbouw, visserij, gezondheid en biodiversiteit.
 

Raadpleging van de projectpartners over de communicatie

Gepubliceerd op 28/05/2021
Enquête over de communicatie van het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Raadpleging van de Interreg V projectpartners (klassieke projecten, portefeuilles en microprojecten)
 
We staan aan de vooravond van de Interreg VI-programmeringsperiode (2021-2027) en dus is het tijd om na te denken over de toekomstige communicatie van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen.