GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Op naar een nieuw jaar van grensoverschrijdende samenwerking!

Gepubliceerd op 08/01/2020

Onderzoek & ontwikkeling, ondersteuning van bedrijven, werkgelegenheid, gezondheid, opleiding, milieu,… In 2020 blijft het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen zich inzetten om u te helpen bij het realiseren van uw projecten!

De Beheersautoriteit en de Technische Bijstand van het programma wensen u een fantastisch 2020, dat opnieuw een heel grensoverschrijdend jaar belooft te worden.

 

Inclusive Growth On the Road by Interact

Gepubliceerd op 19/12/2019

Wist je dat ? De programma’s voor territoriale samenwerking in de loop van de huidige programmaperiode 2014-2020 reeds 1,4 miljard euro toekenden aan sociale beleidsprojecten. Zo ondersteunen de Interreg-programma’s, de IPA’s (Instrument for Pre-accession Assistance) en de ENI’s (European Neighbourhood Instrument) projecten die actief zijn op het vlak van werkgelegenheid, vorming en sociale inclusie waarbij ook gezondheidszorg en vergrijzing aan bod komen.

18 december: internationale migrantendag

Gepubliceerd op 18/12/2019

“Migratie is gunstig voor economische groei, dynamische samenlevingen en tolerantie. Het biedt een kans aan miljoenen mensen die op zoek zijn naar een beter leven en komt ten goede aan zowel de gemeenschap van herkomst als aan die van het land van bestemming” - Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN

Ontdek ons project van de maand december : Monique

Gepubliceerd op 12/12/2019

Monique is een microproject ondersteund door het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen. Microprojecten worden voor 100% gefinancierd door het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voor een periode van maximum 18 maanden en bestaan uit minstens één projectpartner langs weerszijden van de Frans-Belgische grens. De financiële ondersteuning wordt beperkt tot maximum 30.000€.

Grenzeloos competent: de grensoverschrijdende mobiliteit op het juiste spoor

Gepubliceerd op 11/12/2019

Het grensoverschrijdende project "Grenzeloos competent" van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen is in oktober 2016 van start gegaan en is het resultaat van een consortium van 23 Franse, Waalse en Belgische partners. Het project heeft tot doel de grensoverschrijdende mobiliteit van werkzoekenden te faciliteren en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen in de sectoren agrovoeding, textiel en duurzaam bouwen.

 

 

Lancering van het Project Alt Ctrl Trans

Gepubliceerd op 11/12/2019

Op 26 november ll. woonde het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen de lancering bij van het grensoverschrijdende project Alt Ctrl Trans in het Centre de Compétence FOREM PIGMENTS in Strépy-Bracquegnies.

 

 

Tweedaagse inspiratietour in Antwerpen met PROGRES

Gepubliceerd op 11/12/2019

Het project PROGRES ?

PROGRES is een grensoverschrijdend project waarbij Franse, Waalse en Vlaamse partners hun expertise bij het begeleiden van bedrijven bundelen. De doelstelling? Versterken van het potentieel van startende en groeibedrijven in de grensregio. Hiertoe stelde het project een activiteitenprogramma samen waarbij deze bedrijven elkaar leren kennen, leren samenwerken, innoveren (co-creatie), nieuwe markten leren kennen en exportmogelijkheden ontdekken.

Het project PROGRES werkt rond drie pijlers :

EUROPA: IK HOU (NIET) VAN JOU? #3

Gepubliceerd op 04/12/2019

“EUROPA: IK HOU (NIET) VAN JOU” komt terug! We verwachten jullie op 12 december vanaf 17u15 in Theater Antigone te Kortrijk voor de derde en laatste burgerraadpleging van de Eurometropool. 

 

Het project TRIPOD tijdens de Kortrijk Creativity Week

Gepubliceerd op 03/12/2019

The Place to Go om creatieve en innovatieve projecten te ontdekken !

 

Waarover gaat het precies?

Interesse in creativiteit, design, innovatie, voeding, kunst en ondernemen? Dan is de Kortrijk Creativity Week een evenement waar u niet omheen kan. Via expo’s en installaties maakt u namelijk kennis met de allernieuwste trends.

Jaarlijks evenement 2019 : « Digitalisering binnen onze projecten »

Gepubliceerd op 26/11/2019

Niet minder dan 230 deelnemers woonden op dinsdag 19 november 2019 in Kortrijk het jaarlijkse evenement bij van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen.

Dit jaar richtte het thema van het evenement zich op een trending concept, nl. de digitalisering. De digitale transformatie is inderdaad een realiteit waar we niet omheen kunnen, ook niet binnen de grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten.