GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

39 microprojecten ontvankelijk verklaard in het kader van de derde oproep!

Gepubliceerd op 04/05/2018

Op 27 april werden 42 microprojecten ingediend bij het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.

39 van deze microprojecten zullen in de loop van de maand juni geëvalueerd worden zodat er beslist kan worden of ze aanvaard worden en zo eventueel de 19 andere microprojecten vervoegen van het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen die al lopende zijn voor een EFRO-budget (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelign) van € 546.129!

Bij deze 3e oproep voor microprojecten vindt men:

Vandaag is het Europadag!

Gepubliceerd op 09/05/2018

De Europadag werd in 1985 in het leven geroepen en viert sindsdien elk jaar dat er op het Europese continent vrede en eenheid heerst. Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, één van de grondleggers van Europa, een historische verklaring af waarin hij pleitte voor een nieuwe vorm van politieke samenwerking binnen Europa.

Financieel seminarie voor Vlaamse projectpartners

Gepubliceerd op 03/05/2018

Het Interreg V programma France-Wallonie-Vlaanderen loopt op kruissnelheid. Ongeveer 120 projecten zijn ondertussen opgestart en veel projectpartners worden voor de eerste keer geconfronteerd met het indienen van een schuldvordering via de beheerapplicatie. Daarnaast rijzen er bij een aantal projecten ook vragen over hoe de staatsteunregels tijdens de dagelijkse werking van het project moeten worden gerespecteerd.

‘Project van de Maand’ staat online!

Gepubliceerd op 23/04/2018

Het is zover: we kunnen hem aan u voorstellen! Onze allereerste infographic ‘Project van de Maand’ staat online!

Nieuwe rubriek FAQ op de website van het programma!

Gepubliceerd op 14/03/2018

Het programma heeft aan projectpartners een rubriek met een aantal heel specifieke vraag-en-antwoorden ter beschikking gesteld. Een nieuwe Q&A rubriek werd inderdaad gelanceerd op de programmawebsite.

De volgende categorieën zijn beschikbaar:

Grensoverschrijdende zorg

Gepubliceerd op 07/03/2018

De Belgen en de Fransen konden de voorbije 10 jaar voor verzorging steeds terecht bij … hun buurland! Wanneer het gaat over grensoverschrijdende gezondheidszorg, dan vervullen België en Frankrijk inderdaad een ware pioniersrol binnen Europa dankzij hun samenwerking die meer dan 25 jaar geleden van start ging. De Frans-Belgische grens wordt door de Europese Commissie in de kijker gezet en kan tal van andere grensstreken in de Europese Unie tot voorbeeld strekken!

Bezoek aan een project : DIADeM, forellen ten dienste van de wetenschap

Gepubliceerd op 05/03/2018

Op 22 februari 2018 brachten de Beheersautoriteit, de Technische bijstand en de partners van de drie deelgebieden binnen het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen een bezoek aan CER Groupe in Marloie in de Belgische provincie Luxemburg om nader kennis te maken met een specifiek project. CER Groupe, een internationaal erkend onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor biowetenschappen, is namelijk één van de projectpartners binnen het project DIADeM « Développement d’une approche intégrée pour le diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse ».

Enquête over de grensoverschrijdende openbare diensten in Europa

Gepubliceerd op 01/03/2018

Het samenwerkingsprogramma ESPON en de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WEG) voeren een onderzoek naar de grensoverschrijdende openbare dienstverlening in Europa. Op territoriaal vlak vormt de gelijke toegang tot openbare diensten van algemeen belang aan weerszijden van een grens een van de belangrijke punten in de doelstellingen inzake territoriale samenhang van het Verdrag van Lissabon, maar ook in het huidige cohesiebeleid van de Europese Unie.

Opening van de derde microprojectoproep

Gepubliceerd op 01/03/2018

Vandaag wordt de derde microprojectoproep gelanceerd. U krijgt dus de kans om u aan te sluiten bij de 19 microprojecten binnen Interreg France-Wallonie-Vlaanderen die reeds door het programma gefinancierd worden!