GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Lanceringsevenement: OBS

Gepubliceerd op 16/02/2017

Het project OBS (Objectif Blue Stone) heeft tot doel een echte economische zone rond blauwsteen tot stand te brengen in Henegouwen en Avesnois/Champagne. De sector van de blauwsteen is in die gebieden van essentieel belang voor de werkgelegenheid, en een onderdeel van de streekidentiteit. Het project is gericht op de ondersteuning en de ontwikkeling van een “cultuur” en een “niche-economie” rond blauwsteen en rond de knowhow die erover ontwikkeld werd aan weerskanten van de grens.

Lanceringsevenement: RECY-COMPOSITE

Gepubliceerd op 13/02/2017

RECY-COMPOSITE is een grensoverschrijdend project rond circulaire economie en recycling van composietmaterialen. Composietmaterialen worden op grote schaal gebruikt in diverse belangrijke sectoren van de grensoverschrijdende zone: vervoer, sport en vrije tijd, gezondheid, windenergie, watersport en vliegtuigbouw. De recycling van die materialen is een grensoverschrijdend probleem vanwege de versnippering van de sector, die vooral uit KMO’s bestaat.

Lanceringsevenement: FAI-Re

Gepubliceerd op 17/02/2017

Het project FAI-Re (Former, Accompagner, Inspirer, Rénovation efficiente – Opleiden, Begeleiden, Inspireren, efficiënte Renovatie) past in het kader van de Europese en regionale beleidsmaatregelen op het gebied van energietransitie. De renovatiesector moet zich aanpassen en aan de nieuwe normen op het gebied van techniek en materialen beantwoorden, en aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijker oplossingen.

Lanceringsevenement: Partons 2.0.

Gepubliceerd op 14/02/2017

In het grensoverschrijdende plattelandsgebied van de Westhoek (Dunkerque-West-Vlaanderen-Côte d’Opale) wordt de dienstverlening aan de burgers, steeds minder, zowel wat de overheidsdiensten als wat de commerciële diensten betreft. Hetzelfde geldt voor de sociale cohesie. Het doel van Partons 2.0 is te onderzoeken op welke manier er een fijnmaziger dienstverlening tot stand kan komen, en hoe die op een doeltreffender manier op het supralokale niveau georganiseerd kan worden.

Lanceringsevenement: GoToS3

Gepubliceerd op 15/02/2017

Het doel van de portefeuille GoToS3 is het versterken van de uitvoering van de RIS3-strategieën (Research & Innovation Strategy for Smart Specialisation) van de gebieden rond hun gemeenschappelijke prioritaire krachtlijnen. Het doel van het koepelproject is om de interactie tussen de deelprojecten te ontwikkelen, en op die manier de onderzoeksresultaten die van toepassing zijn op één sector, over te dragen naar een andere sector. Zo komt transsectorale innovatie tot stand.     

Lanceringsevenement: Bâti C2

Gepubliceerd op 16/02/2017

Het project Bâti C² heeft als doel de economische ontwikkeling van de KMO’s in de ecobouwsector te bevorderen, via het gebruik van korte ketens. Technische en algemene partners sluiten zich bij elkaar aan om de afstemming tussen vraag en aanbod op het gebied van ecomaterialen te verbeteren. Samen bieden ze de KMO’s een globale begeleiding bij hun ontwikkeling aan, met een ruime waaier aan diensten. 

STARTEVENEMENT

Interregionale dag van de strobouw

Lanceringsevenement : I SAID

Gepubliceerd op 14/02/2017

Het project I SAID situeert zich in de context van de gezondheidspromotie voor mensen met een verstandelijke beperking en streeft ernaar die mensen meer greep te geven op hun eigen gezondheid. Het project I SAID wil op een grensoverschrijdend niveau de gezondheid, inclusie en zelfbeschikking promoten van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij onderneemt het actie zowel op het niveau van de professionals als van de personen zelf en de mensen om hen heen.

Lanceringsevenement : TEC!

Gepubliceerd op 13/02/2017

Het project “Tous Eco-Citoyens!” (Iedereen Eco-burger!) - TEC! heeft als doel grensoverschrijdende actieplannen te ontwikkelen om de biodiversiteit te beschermen en om de bevolking te stimuleren echte eco-burgers te worden, die betrokken zijn bij hun omgeving en actief meewerken aan het behoud of de uitbreiding van de plaatselijke biodiversiteit.   

STARTEVENEMENT

Startconferentie

18 november 2016 – Bollezeele

Lanceringsevenement : PROTOPITCH 3.0.

Gepubliceerd op 14/02/2017

PROTOPITCH 3.0 brengt de partijen bij elkaar die betrokken zijn bij de begeleiding van startups en innoverende ondernemingen in de Culturele en Creatieve Sectoren (CCS). Het project heeft als doel een begeleidend ecosysteem te creëren dat bevorderlijk is voor het ontstaan en de ontwikkeling van ondernemingen in de CCS en voor waardecreatie in een grensoverschrijdende context. Het project is een onderdeel van de projectenportefeuille GoToS3.

Lanceringsevenement: VISES

Gepubliceerd op 15/02/2017

Het project VISES (Valoriser l'Impact social de l'Entrepreneuriat Social – De maatschappelijke impact van sociaal ondernemen valoriseren) streeft naar de ontwikkeling van een grensoverschrijdende dynamiek op het gebied van toegepast onderzoek, met als doel een regeling op te zetten om de bedrijven te begeleiden bij het in kaart brengen van hun maatschappelijke impact.