GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Euregio Maas-Rijn zoekt medewerkers

Gepubliceerd op 27/04/2016

Euregio Maas-Rijn zoekt medewerkers ter versterking van het Gemeenschappelijk Secretariaat voor het Interreg-programma

Voor de programmaperiode 2014-2020 is het grensoverschrijdende Europese programma Interreg V A Euregio Maas Rijn van kracht. Dit subsidieprogramma richt zich op innovatie, economie, sociale integratie en opleiding evenals territoriale ontwikkeling. Uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling staat 96mln Euro ter beschikking voor het subsidiëren van grensoverschrijdende projecten.

Projecten - Grensoverschrijdende gezondheid

Gepubliceerd op 06/04/2016

Reeds 25 jaar helpt het Europees programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen projecten die tot doel hebben de grensoverschrijdende samenwerking tussen België en Frankrijk te verbeteren.

In hun Flash “Grensoverschrijdende gezondheid” van Maart, stelt LUXLORSAN, het grensoverschrijdend observatorium voor de gezondheid Wallonië-Lorraine-Luxemburg, vijf projecten voor, in afwachting van de definitieve goedkeuring van het programma voor hun uitvoering:

De mobiliteit van de werknemers tussen België en Frankrijk

Gepubliceerd op 14/03/2016

Tijdens de plenaire vergadering van dinsdag 8 maart hebben de leden van het Europees Parlement gedebatteerd over de regels voor werknemers die in een lidstaat werken en tijdelijk door hun werkgever naar een ander land worden gestuurd. Die werknemers worden gewoonlijk “gedetacheerde werknemers” genoemd.

2e oproep tot projectconcepten open tot 1 september

Gepubliceerd op 02/03/2016

De tweede oproep tot projectconcepten en portefeuilles van projectconcepten is uitgesteld: de indieningstermijn wordt verlengd tot donderdag 1e september 2016 om 12u ‘s middags.

Interreg werft aan!

Gepubliceerd op 25/01/2016

Geïnteresseerd in onze programma's? We werven aan!

Interreg Europa is op zoek naar een project finance officer - Deadline 11 februari 2016

http://www.interregeurope.eu/about-us/jobs-and-tenders/

Interreg Turku werft 2 projectmanagers aan - Deadline 5 februari 2016

Projectoproepen "Duurzame stedelijke Ontwikkeling"

Gepubliceerd op 18/01/2016

De Europese Commissie heeft de eerste oproep tot het indienen van projecten gelanceerd met betrekking tot innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Deze werden opgesteld om nieuwe oplossingen voor het aanpakken van de  uitdagingen waarmee lokale overheden worden geconfronteerd uit te testen, zoals bedoeld in artikel 8 van de EFRO-verordening voor de programmeringsperiode 2014-2020 van het Structuurfonds.

De COP 21, een goed moment om het milieu-engagement van Interreg in herinnering te brengen

Gepubliceerd op 10/12/2015

 

 

 

 

 

 

Grensoverschrijdende volksgezondheid

Gepubliceerd op 25/11/2015

Het OFBS (Frans-Belgisch observatorium voor de volksgezondheid) heeft onlangs het laatste nummer van zijn nieuwsbrief ‘Flash Santé Transfrontalière’ gepubliceerd.

Persbericht van MOT

Gepubliceerd op 26/10/2015

 

Naar aanleiding van de slotconferentie van het grensoverschrijdende economische ontwikkelingsproject dat op 30 september ll. plaatsvond in Parijs stelde de MOT (mission opérationnelle transfrontalière) een persbericht op.