GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Conferentie "Building cross-border territories: Europe for citizens"

Gepubliceerd op 10/11/2017
Ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum organiseert de MOT een Europese conferentie met de titel: "Building cross-border territories: Europe for citizens", georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's, op 30 november en 1 december 2017 in Brussel (werktalen: Frans, Engels, Duits).
 
Deze conferentie zal het mogelijk maken terug te kijken op 20 jaar van grensoverschrijdende samenwerking in Europa en ook vooruit te kijken naar het post 2020-perspectief.
 

Projet I SAID : rapport sur les freins et facilitateurs à la mobilité transfrontalière

Gepubliceerd op 30/10/2017
De ISAID-projectpartners zijn verheugd hun eerste verslag over de obstakels en facilitatoren voor grensoverschrijdende mobiliteit te presenteren.
 
Deze handleiding is ontwikkeld als onderdeel van het project "I SAID-Interregional Platform for Innovation in Self-Determination, Autonomy and Inclusion in People with Disability".
 
Het project I SAID is onderdeel van een grensoverschrijdende samenwerking tussen de regio Hauts-de-France en Wallonië.

European Week of Regions and Cities

Gepubliceerd op 09/10/2017

Op 11 oktober werd in de namiddag, in het kader van de European Week of Regions and Cities die door de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s georganiseerd werd, in Brussel een workshop gehouden over de grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg.

Jaarlijks evenement Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

Gepubliceerd op 08/09/2017

 

Het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen nodigt haar projectpartners graag uit op haar jaarlijks evenement:

« AMBASSADEURS VAN EUROPA : ACTIEF EN DOELTREFFEND COMMUNICEREN ROND PROJECTEN »

OP 16 NOVEMBER 2017, VAN 9.30 TOT 16.30 uur

Resultaten van de tweede projectoproep

Gepubliceerd op 28/09/2017

Op 21 en 22 september zaten de Programmapartners samen in een Stuurgroep om te beslissen over de tweede projectoproep.

Uiteindelijk werden er 42 projecten goedgekeurd op voorwaarde dat de opmerkingen van de Stuurgroep worden opgenomen. 5 projecten kregen de vraag om hun dossier tegen 7 november te herwerken.

Met betrekking tot het EFRO-budget dat voor deze twee projectoproepen werd toegekend, heeft het Programma 82,40 % van de totale enveloppe bereikt.

De verdeling per doelstelling van de middelen bij de tweede projectoproep is de volgende:

Grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg: hoe werkt het?

Gepubliceerd op 14/09/2017

In heel Europa bestaan innovatieve oplossingen om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg in de grensregio’s mogelijk te maken en te vergemakkelijken. Het doel is nog steeds om de belemmeringen inzake mobiliteit aan weerszijden van een grens weg te werken, dit zowel voor de patiënten als voor de professionals in de gezondheidszorg.

Lanceringscomité van de microprojecten

Gepubliceerd op 04/10/2017

Op 3 oktober werden de 8 microprojecten, die bij de 1ste projectoproep waren goedgekeurd, uitgenodigd bij de Conseil Régional Hauts-de-France in Rijsel voor het Lanceringscomité voor microprojecten. Tijdens dit seminarie werden de zaken besproken die verband houden met de verschillende procedures voor de microprojecten: van de opzet van het project tot het definitieve activiteitenrapport, met inbegrip van de realisatiebewijzen en de EFRO-bijdragen. De projectpartners hadden ook de gelegenheid om vragen te stellen.

European Cooperation Day

Gepubliceerd op 21/09/2017

Naar jaarlijkse gewoonte stond in de week van 21 september de grensoverschrijdende samenwerking in Europa in de kijker. Deze datum is gekend onder de naam ‘European Cooperation Day’ of ‘ECDay’. Bij die gelegenheid werden talrijke evenementen (bezoeken aan gefinancierde projecten, tentoonstellingen, animaties, wandelingen en ontdekkingstochten, …) georganiseerd om de territoriale samenwerking in alle lidstaten te vieren.

Europese Commissie : forum van deskundigen om gransoverschrijdende obstakels te overwinnen

Gepubliceerd op 18/09/2017

De Europese Commissie stelt een forum van deskundigen op om grensoverschrijdende obstakels te overwinnen.

Om het economische potentieel van de EU-grensgebieden volledig te benutten, waar meer dan 150 miljoen burgers wonen, lanceert de Commissie vandaag het 'Border Contact Point'.

De bedoeling is de regio’s te helpen met het oplossen van obstakels rond werkgelegenheid en investeringen, rekening houdende met hun specifieke behoeften.

Evaluatie van de grensoverschrijdende samenwerking

Gepubliceerd op 15/09/2017

De Europese Commissie heeft nog een ander initiatief gelanceerd: de ‘Cross-border review’. Al 25 jaar lang investeert de Europese Unie immers via Interreg-programma’s in grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de doelstelling rond Europese territoriale samenwerking. Dankzij deze investeringen konden talrijke acties georganiseerd worden die de samenwerking versterken en de hindernissen van de grens wegwerken.