GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Bezoek aan een project : DIADeM, forellen ten dienste van de wetenschap

Gepubliceerd op 05/03/2018

Op 22 februari 2018 brachten de Beheersautoriteit, de Technische bijstand en de partners van de drie deelgebieden binnen het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen een bezoek aan CER Groupe in Marloie in de Belgische provincie Luxemburg om nader kennis te maken met een specifiek project. CER Groupe, een internationaal erkend onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor biowetenschappen, is namelijk één van de projectpartners binnen het project DIADeM « Développement d’une approche intégrée pour le diagnostic de la qualité des eaux de la Meuse ».

Enquête over de grensoverschrijdende openbare diensten in Europa

Gepubliceerd op 01/03/2018

Het samenwerkingsprogramma ESPON en de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WEG) voeren een onderzoek naar de grensoverschrijdende openbare dienstverlening in Europa. Op territoriaal vlak vormt de gelijke toegang tot openbare diensten van algemeen belang aan weerszijden van een grens een van de belangrijke punten in de doelstellingen inzake territoriale samenhang van het Verdrag van Lissabon, maar ook in het huidige cohesiebeleid van de Europese Unie.

Opening van de derde microprojectoproep

Gepubliceerd op 01/03/2018

Vandaag wordt de derde microprojectoproep gelanceerd. U krijgt dus de kans om u aan te sluiten bij de 19 microprojecten binnen Interreg France-Wallonie-Vlaanderen die reeds door het programma gefinancierd worden!

Vacature

Gepubliceerd op 21/02/2018

De vzw Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat op zoek naar een voltijdse ICT-medewerker (niveau BAC+5/Master) (38u/week) voor een bepaalde duur van twee jaar, die instaat voor de opvolging, ontwikkeling en het onderhoud van de beheersapplicatie, in samenwerking met de geselecteerde dienstverlener.

DEADLINE VOOR HET INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR: Woensdag 7 maart 2018

INDIENSTTREDING: Maandag 1 april 2018

Grenzen overwinnen in de Europese grensgebieden: projectoproep voor de financiële ondersteuning van 20 pilotacties!

Gepubliceerd op 15/02/2018

De Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG) draagt de verantwoordelijkheid over de projectoproep “b-solutions” die op 1 februari 2018 in Bratislava gelanceerd werd. De projectoproep streeft ernaar om zoveel mogelijk juridische en administratieve hindernissen in de Europese grensgebieden weg te werken. Deze hindernissen remmen inderdaad het groeipotentieel van de grensregio’s af zoals o.a.

De derde en laatste projectoproep is geopend!

Gepubliceerd op 04/12/2017

Op 1 december 2017 werd de derde en laatste projectoproep gelanceerd. Zo krijgt u de kans om deel te nemen aan het Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen en kan u naast de reeds goedgekeurde projecten komen te staan.

U moet uw project indienen vóór 28 februari 2018 om 12u00 ‘s middags

Voor welke prioriteiten kan u een project indienen?

 

2018: Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Gepubliceerd op 22/01/2018

Op 7 en 8 december vond in Milaan de lanceringsceremonie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 (European Year of Cultural Heritage) plaats. Een jaar lang zal de diversiteit van het Europese culturele erfgoed in heel de Europese Unie (EU) gevierd worden.

De bijdrage van Interreg aan de Europese strategie inzake kunststoffen

Gepubliceerd op 23/01/2018

49 miljoen ton kunststoffen in Europa in 2015… Een afschrikwekkend getal. Waar gaat dat afval naartoe? Hoe wordt het behandeld? Europa zal op korte termijn een afvalcrisis doormaken. Kunststoffen zijn immers alomtegenwoordig en te veel uit kunststoffen vervaardigde goederen  worden slechts eenmaal gebruikt en dan weggegooid. Het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen ondersteunt de ontwikkeling van de nieuwe kunststoffeneconomie door meerdere onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten rond het recyclagethema te financieren.

Europa zet zichzelf in mei in de bloemetjes met de Joli Mois de l’Europe

Gepubliceerd op 08/02/2018

De Joli Mois de l’Europe is een nationaal systeem voor de coördinatie van evenementen, dat ieder jaar initiatieven promoot die door de regionale actoren over het thema Europa worden georganiseerd.

Dit evenement dat als sinds 2013 georganiseerd wordt, maakt het mogelijk Europa, zijn culturele diversiteit en de invloed van het beleid in de verschillende gebieden te promoten.

De Europese Unie wil uw mening horen

Gepubliceerd op 06/02/2018

Openbare raadpleging over het toekomstige cohesiebeleid en … de toekomst van Interreg !

De Europese Commissie geeft u graag het woord en rekent op u voor de openbare raadpleging over de toekomst van het cohesiebeleid (en dus van Interreg !). De resultaten van deze raadpleging zullen de Commissie toelaten om de strategische en budgettaire keuzes voor de periode na 2020 te bepalen, en om zo het gebruik van elke euro van het Europese budget zo goed mogelijk te besteden.