GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Het Verdrag van Rome viert zijn 60de verjaardag!

Gepubliceerd op 22/03/2017

Deze zaterdag 25 maart vieren we de 60de verjaardag van het Verdrag van Rome! Een kleine terugblik op de geschiedenis van de Europese constructie en haar pioneers met behulp van deze infografiek. Nu is het aan ons om samen vorm te geven aan onze toekomst.

#FutureofEurope #EU60

DIADeM: lanceringsevenement

Gepubliceerd op 20/03/2017

In het kader van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen werkt een consortium van 8 projectpartners en 7 geassocieerde partners voortaan gezamenlijk aan de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak voor de analyse van de waterkwaliteit van de Maas. Het doel van dit project, dat de naam DIADeM gekregen heeft, is het opsporen en meten van de verstoringen die worden veroorzaakt door lozingen van de waterzuiveringsstations.

Interreg Volunteer Youth

Gepubliceerd op 17/03/2017

Begin maart 2017, heeft de Europese Commissie in samenwerking met het AEBR (The Association of European Border Regions) een nieuw initiatief voor de jongeren in het kader van de “European Solidarity Corps” gelanceerd: Interreg Volunteer Youth. In feite heeft ze beslist om 1 miljoen euros ter beschikking te stellen voor Interregprojecten die aan een jongere (18 tot 30 jaar) een vrijwillige ervaring van 2 tot 6 maanden in hun project wensen aan te bieden.

De eerste websites van de projecten staan nu online!!

Gepubliceerd op 21/02/2017

De Stuurgroep van 7 juli 2016 keurde in het kader van de eerste projectoproep 76 projecten goed. Sommige projecten hebben reeds hun website online en schreven zich in op de sociale media. Aarzel niet om een kijkje te nemen en deze projecten te volgen!

Lanceringsevenement: OBS

Gepubliceerd op 16/02/2017

Het project OBS (Objectif Blue Stone) heeft tot doel een echte economische zone rond blauwsteen tot stand te brengen in Henegouwen en Avesnois/Champagne. De sector van de blauwsteen is in die gebieden van essentieel belang voor de werkgelegenheid, en een onderdeel van de streekidentiteit. Het project is gericht op de ondersteuning en de ontwikkeling van een “cultuur” en een “niche-economie” rond blauwsteen en rond de knowhow die erover ontwikkeld werd aan weerskanten van de grens.

Lanceringsevenement: RECY-COMPOSITE

Gepubliceerd op 13/02/2017

RECY-COMPOSITE is een grensoverschrijdend project rond circulaire economie en recycling van composietmaterialen. Composietmaterialen worden op grote schaal gebruikt in diverse belangrijke sectoren van de grensoverschrijdende zone: vervoer, sport en vrije tijd, gezondheid, windenergie, watersport en vliegtuigbouw. De recycling van die materialen is een grensoverschrijdend probleem vanwege de versnippering van de sector, die vooral uit KMO’s bestaat.

Lanceringsevenement: FAI-Re

Gepubliceerd op 17/02/2017

Het project FAI-Re (Former, Accompagner, Inspirer, Rénovation efficiente – Opleiden, Begeleiden, Inspireren, efficiënte Renovatie) past in het kader van de Europese en regionale beleidsmaatregelen op het gebied van energietransitie. De renovatiesector moet zich aanpassen en aan de nieuwe normen op het gebied van techniek en materialen beantwoorden, en aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijker oplossingen.

Lanceringsevenement: Partons 2.0.

Gepubliceerd op 14/02/2017

In het grensoverschrijdende plattelandsgebied van de Westhoek (Dunkerque-West-Vlaanderen-Côte d’Opale) wordt de dienstverlening aan de burgers, steeds minder, zowel wat de overheidsdiensten als wat de commerciële diensten betreft. Hetzelfde geldt voor de sociale cohesie. Het doel van Partons 2.0 is te onderzoeken op welke manier er een fijnmaziger dienstverlening tot stand kan komen, en hoe die op een doeltreffender manier op het supralokale niveau georganiseerd kan worden.

Lanceringsevenement: GoToS3

Gepubliceerd op 15/02/2017

Het doel van de portefeuille GoToS3 is het versterken van de uitvoering van de RIS3-strategieën (Research & Innovation Strategy for Smart Specialisation) van de gebieden rond hun gemeenschappelijke prioritaire krachtlijnen. Het doel van het koepelproject is om de interactie tussen de deelprojecten te ontwikkelen, en op die manier de onderzoeksresultaten die van toepassing zijn op één sector, over te dragen naar een andere sector. Zo komt transsectorale innovatie tot stand.     

Lanceringsevenement: Bâti C2

Gepubliceerd op 16/02/2017

Het project Bâti C² heeft als doel de economische ontwikkeling van de KMO’s in de ecobouwsector te bevorderen, via het gebruik van korte ketens. Technische en algemene partners sluiten zich bij elkaar aan om de afstemming tussen vraag en aanbod op het gebied van ecomaterialen te verbeteren. Samen bieden ze de KMO’s een globale begeleiding bij hun ontwikkeling aan, met een ruime waaier aan diensten. 

STARTEVENEMENT

Interregionale dag van de strobouw