GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg: hoe werkt het?

Gepubliceerd op 14/09/2017

In heel Europa bestaan innovatieve oplossingen om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg in de grensregio’s mogelijk te maken en te vergemakkelijken. Het doel is nog steeds om de belemmeringen inzake mobiliteit aan weerszijden van een grens weg te werken, dit zowel voor de patiënten als voor de professionals in de gezondheidszorg.

Lanceringscomité van de microprojecten

Gepubliceerd op 04/10/2017

Op 3 oktober werden de 8 microprojecten, die bij de 1ste projectoproep waren goedgekeurd, uitgenodigd bij de Conseil Régional Hauts-de-France in Rijsel voor het Lanceringscomité voor microprojecten. Tijdens dit seminarie werden de zaken besproken die verband houden met de verschillende procedures voor de microprojecten: van de opzet van het project tot het definitieve activiteitenrapport, met inbegrip van de realisatiebewijzen en de EFRO-bijdragen. De projectpartners hadden ook de gelegenheid om vragen te stellen.

European Cooperation Day

Gepubliceerd op 21/09/2017

Naar jaarlijkse gewoonte stond in de week van 21 september de grensoverschrijdende samenwerking in Europa in de kijker. Deze datum is gekend onder de naam ‘European Cooperation Day’ of ‘ECDay’. Bij die gelegenheid werden talrijke evenementen (bezoeken aan gefinancierde projecten, tentoonstellingen, animaties, wandelingen en ontdekkingstochten, …) georganiseerd om de territoriale samenwerking in alle lidstaten te vieren.

Europese Commissie : forum van deskundigen om gransoverschrijdende obstakels te overwinnen

Gepubliceerd op 18/09/2017

De Europese Commissie stelt een forum van deskundigen op om grensoverschrijdende obstakels te overwinnen.

Om het economische potentieel van de EU-grensgebieden volledig te benutten, waar meer dan 150 miljoen burgers wonen, lanceert de Commissie vandaag het 'Border Contact Point'.

De bedoeling is de regio’s te helpen met het oplossen van obstakels rond werkgelegenheid en investeringen, rekening houdende met hun specifieke behoeften.

Evaluatie van de grensoverschrijdende samenwerking

Gepubliceerd op 15/09/2017

De Europese Commissie heeft nog een ander initiatief gelanceerd: de ‘Cross-border review’. Al 25 jaar lang investeert de Europese Unie immers via Interreg-programma’s in grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de doelstelling rond Europese territoriale samenwerking. Dankzij deze investeringen konden talrijke acties georganiseerd worden die de samenwerking versterken en de hindernissen van de grens wegwerken.

Micro-projet MDLB : GEOCACHING "OP ZOEK NAAR DE SCHAT VAN WILLEM VAN ORANJE"

Gepubliceerd op 13/09/2017

De Peene-vallei , was het toneel op 10 en 11 april 1677, van een gevecht tussen de legers van de koning van Frankrijk, Louis XIV et Willem van Oranje stadhouder van de Spaanse Nederlanden.  De strijd werd gewonnen door de Fransen en de geschiedenis vertelt dat Willem van Oranje er een schat naliet ! 

Neem deel aan Interreg Volunteer Youth

Gepubliceerd op 05/06/2017

Interreg Volunteer Youth (IVY) maakt deel uit van het Europese initiatief « European Solidarity Corps », dat is opgericht is door de Europese Commissie en door Voorzitter Juncker op 14 september 2016 was aangekondigd in een toespraak voor het Europese Parlement te Straatsburg.

De Interreg France-Wallonie-Vlaanderen microprojecten

Gepubliceerd op 09/06/2017

Op 4 mei kwamen de projectpartners van het Programma bijeen om te beslissen over de eerste microprojectoproep.

Mei, de Europamaand!

Gepubliceerd op 19/05/2017

DE EUROPADAG

Elk jaar herdenkt de Europadag op 9 mei de toespraak van Robert Schuman, die aan de wieg lag van de Europese Unie zoals we die nu kennen en die de aanzet zou zijn tot een ongeziene periode van vrede en voorspoed. Er werden ter gelegenheid van die dag in alle lidstaten tal van evenementen georganiseerd.

Infosessie microprojecten

Gepubliceerd op 09/06/2017

Na het officieel lanceringsevent van de microprojecten in december 2016 werden de eerste microprojecten op 24 februari 2017 ingediend. De tweede indieningsdatum is voorzien op vrijdag 15 september 2017 om 12.00 u. 

In het kader hiervan wordt er op dinsdag 04 juli 2017 een infosessie voor de Vlaamse projectpartners van dit Europees samenwerkingsprogramma georganiseerd.