GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

De Europese Unie wil uw mening horen

Gepubliceerd op 06/02/2018

Openbare raadpleging over het toekomstige cohesiebeleid en … de toekomst van Interreg !

De Europese Commissie geeft u graag het woord en rekent op u voor de openbare raadpleging over de toekomst van het cohesiebeleid (en dus van Interreg !). De resultaten van deze raadpleging zullen de Commissie toelaten om de strategische en budgettaire keuzes voor de periode na 2020 te bepalen, en om zo het gebruik van elke euro van het Europese budget zo goed mogelijk te besteden.

Opening van de derde microprojectenoproep op 1 maart 2018

Gepubliceerd op 29/01/2018

Op 1 maart 2018 zal de derde microprojectenoproep gelanceerd worden. Zo krijgt u de kans om deel te nemen aan het Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen en kan u naast de reeds goedgekeurde microprojecten komen te staan.

U moet uw microproject indienen vóór 27 april 2018 om 12u00 ‘s middags.

VOOR WELKE PRIORITEITEN KAN U EEN MICROPROJECT INDIENEN?

 De microprojectenoproep wordt opengesteld voor prioriteiten 3 en 4 van het Programma:

De Europese Commissie start met een openbare raadpleging rond bestuivers

Gepubliceerd op 16/01/2018

Op 11 januari 2018 startte de Europese Commissie met een openbare raadpleging rond de acties die ondernomen kunnen worden om de achteruitgang van wilde bestuivers een halt toe te roepen. Insekten zoals bijen, zweefvliegen en vlinders die van groot belang zijn voor de bestuiving van bloemen en planten, m.a.w. voor het behoud van onze landbouwactiviteiten en ecosystemen, worden ernstig bedreigd.

Openbare raadpleging over EU-financiering op het gebied van cohesie

Gepubliceerd op 12/01/2018

Uw mening is belangrijk! De Europese Commissie houdt een openbare raadpleging over de toekomst van het post-2020 cohesiebeleid.

Vacature : de Provincie West-Vlaanderen werft aan in het kader van het Programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

Gepubliceerd op 18/12/2017

De Provincie West-Vlaanderen werft een Adjunct-adviseur 'Interregsecretaris' aan voor het Programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.

Deadline voor applicatie : 8/01

Meer informatie en functiebeschrijving : https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/vacatures

Wanneer onze projectpartners de beste Europa-ambassadeurs worden!

Gepubliceerd op 07/12/2017

Op donderdag 16 november namen 191 projectpartners deel aan een denk- en doedag rond Europese communicatie. In de loop van de dag kwamen verschillende communicatieprofessionals aan het woord om de projectpartners nieuwe communicatiedenkpistes aan te reiken.

Een stagiair vervoegt het Programma !

Gepubliceerd op 07/12/2017

Marine Merat-Viriot, die oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstig is, zal vanaf januari 2018 het team van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen versterken in het kader van een nieuw Europees pilootproject « Interreg Volunteer Youth ». Dit project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Marine is tot juni 2018 bij het Programma actief!

Onze nieuwe medewerker gaf alvast graag haar reactie op enkele vragen en ze deelde graag haar visie over Interreg en jongeren binnen de Europese Unie.

Infodag Interreg North-West-Europe

Gepubliceerd op 24/11/2017
Wallonie-Bruxelles Internationaal organiseert een infodag op woensdag 29 november van 10 tot 16 uur over het Interreg North-West-Europe programma op het BEP-kantoor in Namen.
 
Kansen die door andere Interreg-programma's worden geboden zullen ook kort besproken worden.
 

Conferentie "Building cross-border territories: Europe for citizens"

Gepubliceerd op 10/11/2017
Ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum organiseert de MOT een Europese conferentie met de titel: "Building cross-border territories: Europe for citizens", georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's, op 30 november en 1 december 2017 in Brussel (werktalen: Frans, Engels, Duits).
 
Deze conferentie zal het mogelijk maken terug te kijken op 20 jaar van grensoverschrijdende samenwerking in Europa en ook vooruit te kijken naar het post 2020-perspectief.
 

Projet I SAID : rapport sur les freins et facilitateurs à la mobilité transfrontalière

Gepubliceerd op 30/10/2017
De ISAID-projectpartners zijn verheugd hun eerste verslag over de obstakels en facilitatoren voor grensoverschrijdende mobiliteit te presenteren.
 
Deze handleiding is ontwikkeld als onderdeel van het project "I SAID-Interregional Platform for Innovation in Self-Determination, Autonomy and Inclusion in People with Disability".
 
Het project I SAID is onderdeel van een grensoverschrijdende samenwerking tussen de regio Hauts-de-France en Wallonië.