GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

C2L3Play

Kerngegevens

Projectleider

Université de Mons
Place du Parc 20
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Thierry DUTOIT

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 965 420,05 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://crossborderlivinglabs.eu/fr/

C2L3Play

CREATIVE LIVING LAB TRIPLE PLAY: uitwerking van een grensoverschrijdend netwerk van living labs

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieprocessen in kmo's (met inbegrip van voucherprogramma's, processen, design, diensten en sociale innovatie)


De ondernemingen die aan het programma deelnemen, moeten als gevolg van de economische crisis de manier te veranderen waarop ze hun producten en diensten ontwerpen, om hun resultaten te optimaliseren en innovaties in te voeren. De huidige modellen steunen op collaboratief ontwerp tussen multidisciplinaire profielen: kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers en ondernemers. Deze interdisciplinaire rijkdom heeft al zeer veel projecten opgeleverd in meerdere regio’s en collaboratieve werkplekken. Deze regio’s blijven echter geïsoleerd en bieden lokale ondersteuning aan bedrijven die meer en meer klanten hebben in de omliggende streken. Het doel van dit project is de implementatie van een grensoverschrijdend netwerk van Levende Laboratoria, gebaseerd op bestaande, fysieke structuren in de grensstreek, rond het thema van digitale creativiteit. Het typische kenmerk van een Levend Laboratorium is dat het verschillende profielen op één plaats verenigt en de barrières tussen verschillende activiteitsgebieden opheft. Het einddoel is meer innovatie, creatie en waarde. Er zijn Levende Laboratoria in de drie regio’s, maar hun structuur en maturiteitsgraad variëren. Het algemene doel is grenzen te doorbreken, uitwisselingen tussen kunstenaars en onderzoekers te bevorderen, de ontwikkeling van projecten in relatie met ondernemingen in andere regio’s, te vergemakkelijken en bij te dragen tot de ontwikkeling van de culturele en de creatieve sector.

Rapporteringsdatum 10-09-2021

Sinds eind 2016 heeft het project steun verleend aan 23 initiatiefnemers (personen, ondernemers, startups) actief in de culturele en creatieve industrieën, een sector met een groot potentieel voor de economische ontwikkeling van het grensoverschrijdende gebied. Op macroniveau is de doelstelling van het project het opzetten van een grensoverschrijdend netwerk gebaseerd op bestaande fysieke structuren (projectpartners) die werken in een "living lab"-dynamiek, rond het thema van culturele en creatieve industrieën. Thema's met betrekking tot culturele en creatieve industrieën worden uitgewerkt om de projecten te richten op innovatieve oplossingen die kunnen inspelen op ondernemers- of "onderzoeksvraagstukken". De 8 partners lanceren twee tot drie per jaar oproepen tot het indienen van projecten in het grensoverschrijdende gebied om ondernemers, kunstenaars/creatievelingen en personen te bereiken die op zoek zijn naar professionele en multidisciplinaire ondersteuning om hun projecten succesvol uit te voeren. De ondersteuning van het C2L3Play-project vindt plaats vóór de ontplooiing van een bedrijf (einddoel: een matuur prototype voor de initiatiefnemer of een te ontwikkelen technologische bouwsteen). De ondersteuning van C2L3Play duurt tussen de 4 en 8 maanden en is gebaseerd op de Design Thinking / Double Diamond-aanpak (nieuw in 2019). Dit maakt het mogelijk om nieuwe coaching- en ideevormgeefinitiatieven te creëren dankzij het technisch-creatieve consortium dat opgezet werd. De middelen en apparatuur van de partners worden ter beschikking gesteld van de initiatiefnemers: experts (ingenieurs, onderzoekers, experts op het gebied van bedrijfs- of digitale kunst, ontwerpers, fabmanagers, design-managers, design-thinkers), geavanceerde technologieën, toegang tot een fablab en uitzonderlijke infrastructuren ... met als enig doel de initiatiefnemers naar de prototyping en de rijping van hun project te brengen. Onderzoekers, burgers, creatievelingen, ondernemers: al deze actoren werken samen om innovatie, artistieke of ondernemingsgerichte creatie mogelijk te maken, en dit ten dienste van de ondersteunde projecten. Het project biedt ook "Flash WorkOuts", waarmee projecten versneld uitgevoerd kunnen worden, dankzij het intensieve werk van ingenieurs, onderzoekers, experts, ontwikkelaars en creatieve mensen. Deze workshops worden beurtelings in elk van de projectregio's ingezet. Bezoek de website van het project: https://crossborderlivinglabs.eu/ Volg C2L3Play - Cross Border Living Lab op de sociale media: Twitter - https://twitter.com/C2L3Play - Facebook - https://www.facebook.com/C2L3Play