GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Charmes

Kerngegevens

Projectleider

De Kleine Loire / La Petite Loire
Huis Beaucarne
Beaucarnestraat 9
9700 Oudenaarde
BELGIE

Contactpersoon

Thierry Ferfers

Begindatum

01-09-2019

Einddatum

31-05-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

Sociale netwerkenCharmes

Toer der Charmes

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Ontwikkeling en bevordering van diensten op het gebied van cultuur en patrimonium


De doelstelling van dit project is het realiseren van een papieren en digitale downloadbare vouwkaart met de voorstelling van 15 sites met “charme”. De historische sites van Barly Couin, Grand Rullecourt, Villers Chatel Vaucelles (Fr), Notre Dame à la Rose, Thoricourt, Attre en Beloeil, Enghien, Lozer, Ooidonk, Huis Beaucarne, Oudenaarde (Markt) en Gent (Graslei), vormen een kwaliteitsvol parelsnoer langsheen de Scheldevallei en zijn bijrivieren. Juffrouw Madeleine Buysse, levend in de eerste helft van de 20 ste eeuw en familiaal verbonden met het huis Beaucarne, neemt de bezoeker mee op haar reis langsheen deze charmante sites. Haar reisverslag dat uit de Belle Epoque dateert, vormt de leidraad voor de presentaties in de vouwkaart. Zij geeft een vrouwelijke kijk op dit cultuur-historisch geheel dat zich aan beide zijden van de landsgrenzen bevindt. De route zal geschikt zijn voor fietsers voor wat de lokale verplaatsingen betreft. Dit project is een down-up organisatie.