GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Chiro'Act

Kerngegevens

Projectleider

Natagora
Traverse des Muses 1
5000 Namur
BELGIE

Contactpersoon

Pierrette Nyssen

Begindatum

01-11-2018

Einddatum

30-04-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

Chiro'Act

Grensoverschrijdende vleermuizenatlas als basis voor een grensoverschrijdend actieplan

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Het project Chiro'Act brengt de belangrijkste actoren samen op gebied van vleermuisbescherming en -studie in Vlaanderen, Wallonië en le Nord en Pas-de-Calais in Frankrijk. Deze organisaties voerden eerder al ad hoc gezamenlijke acties uit, maar willen nu een ambitieuzer en structureler samenwerkingsprogramma opzetten. Het doel is het uitwisselen van kennis en ervaring op gebied van vleermuizenbescherming, -onderzoek en -verspreiding. Met het oog op de publicatie van een grensoverschrijdende atlas (zomer- en winterverspreiding) als basis voor een grensoverschrijdend actieplan worden hiertoe in eerste instantie de gezamenlijk beschikbare data samengelegd. Vervolgens werken de partners een gezamenlijk monitoringprotocol uit en worden gezamenlijke grensoverschrijdende inventarisatieprojecten opgezet omtrent migrerende of zeldzame soorten (ruige dwergvleermuis, meervleermuis, ingekorven vleermuis,...). Daarover wordt gezamenlijk en gericht gecommuniceerd naar een divers doelpubliek.