GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

CLEAN SEA

Kerngegevens

Projectleider

Horizon Educatief vzw
Fortstraat 128
8400 Oostende
BELGIE

Contactpersoon

Ruth Teerlynck

Begindatum

01-08-2018

Einddatum

31-01-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

Website:

http://www.horizon-educatief.be/clean-sea/

CLEAN SEA

CLEAN SEA: Concertation Locale Environnementale par une Approche Nouvelle SensibilisEringsActie

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Aan beide kanten van de grens werken organisaties aan de sensibilisatie van kustgebruikers, maar ook aan het vergroten van hun actiebereidheid door gevarieerde, speelse en participatieve activiteiten aan te bieden. De vrijwilligers van beide organisaties, Horizon Educatief in Oostende en CPIE Flandre Maritime in Zuydcoote, beslisten om samen te werken aan een grensoverschrijdend project rond de bewustwording over mariene vervuiling. De Noordzee is rijk aan biodiversiteit: sommige menselijke activiteiten kunnen het mariene leven ernstig verstoren. Afval, en microplastics in het bijzonder, zorgen vandaag voor één van de belangrijkste bedreigingen en zijn weinig begrepen door het grote publiek. Het doel van dit project bestaat erin om de kustgebruikers te sensibiliseren rond de oorsprong van marien afval, de gevolgen voor het zeeleven en de dagelijkse acties die leiden tot afvalreductie.