GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

COFFEE

Kerngegevens

Projectleider

Beam Me Up (anciennement POP Place jusqu'au 07/10/2019)
Avenue de Bretagne 165
59000 Lille
FRANCE

Contactpersoon

Emmanuel Duvette

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-12-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 468 967,57 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.coffeecoworking.eu/

COFFEE

Coworking in grensgebied voor toekomstige Europese ondernemers

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Werk als zelfstandige, ondernemerschap en oprichting van een eigen bedrijf, met inbegrip van innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen


Het project dient om de activiteiten van coworking-centra te ondersteunen via de uitwisseling van ervaringen en kennis. Het project is actief aan beide zijden van de Frans-Belgische grens en integreert verschillende geografische spelers. Enerzijds zijn er vier coworking-clusters: ESCO (Doornik), Switch (Charleroi), Charleroi Entreprendre (Charleroi), The Cowork Factory (La Louvière) en Co-nnexion (Bergen). Anderzijds is er een coworking-locatie: Mutualab, gevestigd in Rijsel. Het project omvat ook twee competentiecentra: Technocité (Bergen) en PoP (Rijsel), respectievelijk gevestigd in België en Frankrijk.

Het project is gericht op vier uitdagingen:
1. de verbetering van het coworking-model dankzij de grensoverschrijdende eigenschappen;
2. de oprichting van een gemeenschappelijke methodologie voor het gehele gebied;
3. de harmonisatie van de voorstellen aangeboden door coworking-spaces;
4. de kapitalisatie van de ervaring van de culturele hoofdstad van Europa (Bergen en Rijsel).

Om deze uitdagingen aan te gaan, zal het potentieel van Waalse en Franse coworking-locaties gebruikt worden in verband met de 4 doelstellingen. Deze locaties spelen hier volledig hun rol als ontmoetingsplaatsen voor het uitwisselen en ontwikkelen van vaardigheden en mogelijkheden. Daarnaast zullen projectmanagers aanwezig zijn in de deelnemende coworking-locaties voor de opvolging en uitgebreide ondersteuning van de bedrijfsprojecten.

Vijf acties worden overwogen:

1)Een website om informatie te delen.
2)Organisatie van speciale locaties
3)Overzicht en delen van goede praktijken
4)Uitwisseling en mobiliteit van doelgroepen
5)Uitbreiding van de markt voor ondernemers

Uiteindelijk zal het project

1.een grensoverschrijdende samenwerking genereren tussen de verschillende doelgroepen: werkzoekenden, collega's, bedrijven;
2.zorgen voor meer zichtbaarheid van de economische spelers in het project;
3.bedrijven aan beide zijden van de grens informeren over het delen van kennis en ervaring;
4.synergieën ontwikkelen tussen bedrijven om samen nieuwe markten aan te pakken;
5.een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid.

Verder doet het een beroep op twee associate partners, CoWallonia en Flanders DC, om de activiteiten van het project te optimaliseren en de resultaten uit te breiden naar heel Wallonië en Vlaanderen.

Rapporteringsdatum 18-05-2021

//