GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

COVID-19 : Stop fake news

woensdag, 8 april, 2020

Sinds het begin van de gezondheidscrisis die door het COVID-19-virus wordt veroorzaakt, circuleert er veel informatie, met name op de sociale netwerken. Veel van die informatie is onvolledig of ongegrond en versterkt de beangstigende sfeer die er al heerst.

Om feiten en fictie van elkaar gescheiden te houden, heeft de Europese Commissie een webpagina opgezet met een lijst van betrouwbare websites waarop informatie te vinden is. Alle antwoorden op vragen over de maatregelen die de Europese Unie neemt en over haar engagement zijn daar te vinden. 

De EU heeft bijvoorbeeld aanzienlijke middelen beschikbaar gesteld om gerichte steun te verlenen aan de Lidstaten en een deel van het budget zal als garantie worden overgeheveld naar het Europees Investeringsfonds om de banken te stimuleren liquide middelen te verschaffen aan ten minste 100.000 kleine en middelgrote ondernemingen.

 

 

De epidemie heeft immers grote gevolgen voor de economie en ze treft de ondernemingen en industrieën in hun bedrijfsvoering.  Een platform werd opgezet om ze te begeleiden door actualiteiten aan te leveren die op betrouwbaarheid zijn gecheckt.

Nuttige informatie om meer duidelijkheid te krijgen!