GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

COVID-19 : Verlenging maatregelen programma

maandag, 21 december, 2020

Het INTERREG-programma France-Wallonie-Vlaanderen heeft u op 4 september laatstleden geïnformeerd over de maatregelen die in het kader van de gezondheidscrisis zijn genomen om bepaalde programmaregels betreffende de uitvoering van uw project te versoepelen.

Deze tijdelijke maatregelen waren van toepassing tot 31 december 2020.

We laten u weten dat, als gevolg van de huidige evolutie van COVID-19, deze maatregelen nu worden verlengd tot 30 juni 2021.

We bezorgen u de informatie hierover in de nota aan de projectpartners, beschikbaar op de website van het programma.

Wij houden u op de hoogte van eventuele aanpassingen op dit gebied of van andere informatie over de wijze waarop wij in ons programma rekening kunnen houden met de gevolgen van COVID-19.