GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

CREATRAIL#1

Kerngegevens

Projectleider

Amicale de production
Rue brûle maison 58
59000 Lille
FRANCE

Contactpersoon

EMMANUELLE WATTIER

Begindatum

04-12-2017

Einddatum

31-12-2018

Budgettaire elementen

Totaal Budget
39 478,00 €

CREATRAIL#1

CREATION TRAIL #1

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van gelijke toegang tot een leven lang leren voor alle leeftijdscategorieën in formele, niet-formele en informele settings, vergroting van de kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking en bevordering van flexibele leertr


Création Trail # 1 is een programma grensoverschreidende opleidingen voor een Frans-Belgisch publiek van artiesten, producers en bewoners. Dit parcours van 9 dagen worden uitgewerkt door 3 historische partners: Amicale de production (Rijsel) - coöperatieve voor artistieke projecten, de Vooruit (Gent) en Le Vivat (Armentières) - publieke scènes. Doelstellingen: - 16 artiesten en 6 producers opleiden rond methode in de kunst en het collaboratieve werk - opportuniteiten creëren voor samenwerkingen en toekomstige artistieke verspreidingen die de esthetische banden versterken en de taalbarrières overstijgen - een territoriale uitwisseling rond kunst en werk tot stand brengen Dit parcours bestaat uit 2 workshops en 1 symposium die transmissie en praktijken verenigen: - Workshop 1 - "We nemen stukken van de werkelijkheid en geven die door" - 6 dagen - Workshop 2 - "Veelzijdige benaderingen en praktijken van de samenwerking" - 2 dagen - Grensoverschrijdend symposium "Werk poëtiseren"