GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Cross§Le@rn (Les Bons Clics)

Kerngegevens

Projectleider

WETECHCARE
Rue Archereau 71
75019 Paris
FRANCE

Contactpersoon

Claire TURNBULL

Begindatum

01-07-2020

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 002 778,66 €

Website:

https://crossandlearn.eu/

Cross§Le@rn (Les Bons Clics)

Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met 1000 digitale hulpverleners dankzij het platform Les Bons Clics 123digit

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

E-inclusie, e-toegankelijkheid, diensten en toepassingen voor e-leren en e-onderwijs, digitale geletterdheid


Digitale inclusie is een grote maatschappelijke uitdaging waarmee alle Europese landen worden geconfronteerd. Een groot deel van de bevolking bezit weinig of geen digitale basisvaardigheden en op het terrein zijn er ook veel te weinig hulpverleners die in staat zijn om digitale ondersteuning te bieden.

WeTechCare werkt al tien jaar rond een grootschalige aanpak van de digitale ondersteuning. Een ontmoeting met de Koning Boudewijnstichting in 2018 leidde in juli 2019 tot de oprichting van de vzw WeTechCare België die als doel heeft om in heel België te opereren..

Tevens werpt WeTechCare zich op als leidende partner van een grensoverschrijdend project voor het creëren, opleiden en coördineren van een grensoverschrijdende community van digitale helpers, via een gemeenschappelijk elektronisch instrument Les Bons clics/123 Digit,  door het verenigen van 3 uitgelezen partners: Emmaüs Connect in Hauts de France, Digipolis in Vlaanderen, EPN de Wallonie in Wallonië. Om hun publiek te bereiken, kunnen acties voor digitale inclusie alleen op zeer lokaal niveau worden uitgevoerd: in grensoverschrijdende gebieden is het daarom een echte uitdaging om met prioriteit te werken met de woongebieden die zich aan de grens bevinden. Deze prioriteit is de focus van dit project.

Met zijn grensoverschrijdende DNA en dubbele cultuur is WeTechCare de ideale operator om dit project op lange termijn te beheren en echte synergieën en een sterke integratie tussen de verschillende partners in het systeem te bevorderen.

Het project omvat 4 grote werkmodules:
1.Beheer van het project om het samen met de partners opbouwen van oplossingen te maximaliseren en om de impact op te volgen.
2.Communicatie rond het bezielen van de hele grensoverschrijdende community van digitale helpers en het promoten van acties die de verschillende actoren ondernemen.
3.Pedagogische oplossing Les Bons Clics/123 Digit, samen met de partners opgebouwd, waar alle opleidingsinhoud bestemd voor de digitale helpers en de cursisten is ondergebracht en die het gemeenschappelijke instrument zal zijn voor de bezieling van de gemeenschap.
4.Ontplooien van sensibiliserings- en opleidingsacties om de digitale helpers in staat te stellen op te treden dankzij de input van het platform Les Bons Clics/123 Digit.

Op twee jaar tijd wil het project een community creëren van:
•1000 digitale helpers gespreid over de drie regio's
•30.000 cursisten zonder digitale basiskennis, die worden opgeleid via Les Bons Clics/123 Digit

Rapporteringsdatum 08-06-2021

Met Cross&Le@rn willen we een grensoverschrijdende gemeenschap digitale begeleiders opleiden en ongeveer 22.500 eindgebruikers bereiken over een periode van twee jaar. Tijdens het eerste semester van het project, de lanceringsfase, zijn de partners verschillende keren bijeengekomen. Dit gebeurde op locatie of vanop afstand, steeds met inachtname van de sanitaire maatregelen en de onthaalmogelijkheden. Tijdens deze bijeenkomsten bespraken de partners de gezamenlijke lancering van het project en werden er interne opleidingssessies gehouden om de opleiders van de partners vertrouwd te maken met de opleidingsmodules voor begeleiders, Wooclap als leertool en, in mindere mate, het platform van LesBonsClics/1,2,3 Digit (de 'train the trainer'-opleidingen). Een van de belangrijkste prestaties van dit semester is het feit dat we erin geslaagd zijn de opleidingsteams bijeen te brengen en dat ondanks de bijzondere gezondheidscontext Een mooi voorbeeld hiervan is de kick-off van het project, die plaatsvond op 7 juli 2020 en waarop de verschillende betrokkenen elkaar konden ontmoeten en konden brainstormen over de volgende fases van het project. De verschillende teams begrepen snel wat de virtuele context betekende en welke inspanningen er nodig zouden zijn om het project succesvol uit te rollen. Na de kick-off kreeg elke operator de kans om zich vertrouwd te maken met de inhoud van de verschillende opleidingsmodules (workshop), om zijn netwerk op de hoogte te brengen van de lancering van het Cross&Le@rn-project, en om workshops te organiseren met lokale organisaties in hun regio. Door de huidige sanitaire situatie moesten we ons noodgedwongen aanpassen aan een uitsluitend virtuele context. In het totaal hebben 162 digitale begeleiders een opleiding gevolgd, werden er meer dan 12.000 gebruikerssessies geregistreerd op het platform van LesBonsClics en 1,2,3 Digit, en hebben meer dan 250 nieuwe structuren zich geregistreerd op de platformen. Dit eerste semester heeft ons globaal gezien de kans geboden om de basis te leggen voor de samenwerking tussen de verschillende actoren bij het project en om alle geïnteresseerden vertrouwd maken met de doelstellingen en de manier van werken. Ook na afloop van deze lanceringsfase, kunnen de verschillende operatoren opleidingsmodules blijven organiseren, samen modules blijven ontwikkelen rond de grensoverschrijdende context en de activiteitengebieden blijven verbreden.